Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021

Χαιρετισμός Προέδρου

Print Friendly, PDF & Email
01/03/2013

Σας καλωσορίζω στις εργασίες του 22ου συνεδρίου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων.

Όπως ήδη γνωρίζετε από την πρόσκληση, βασικό θέμα του συνεδρίου, με το οποίο θα ασχοληθούμε αυτό το διήμερο, είναι

«Το Μέλλον των Επιμελητηρίων μετά την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που καταργεί την υποχρεωτική εγγραφή των επιχειρήσεων σ’ αυτά»

Οι Επιμελητηριακοί υπάλληλοι, εκτός των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ως εργαζόμενοι και ως δημόσιοι υπάλληλοι, με τις περικοπές στους μισθούς, την αύξηση των φόρων, την κατάργηση των εργασιακών σχέσεων, τους περιορισμούς των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, την εφεδρεία και τις απολύσεις,

εκτός από την καταιγίδα των αντιλαϊκών μέτρων, που έχουν οδηγήσει τους εργαζόμενους, τις Μ.Μ.Ε. και την κοινωνία ολόκληρη στην κοινωνική βαρβαρότητα και ταυτόχρονα την οικονομία και τη χώρα σε νέα αδιέξοδα,

βρισκόμαστε για πρώτη φορά αντιμέτωποι με το φάσμα όχι μόνο της απαξίωσης του Επιμελητηριακού θεσμού, αλλά με την ουσιαστική κατάργησή του με ότι αυτό συνεπάγεται για την εργασία μας, το μέλλον μας, τη ζωή μας.

Σε καθεστώς αβεβαιότητας, προβληματισμού και αγανάκτησης βρίσκονται βεβαίως και οι Διοικήσεις των Επιμελητηρίων, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που χάνουν το φυσικό τους σύμβουλο και εκπρόσωπο, αλλά και οι συνδικαλιστικές τους οργανώσεις (Σύλλογοι, Ομοσπονδίες, Ενώσεις κ.ά.) γιατί αντιλαμβάνονται την αναμενόμενη συρρίκνωση από την έλλειψη οικονομικών πόρων.

Η 12-12-12, ημέρα έκδοσης της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που καταργεί την υποχρέωση εγγραφής των επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια από 1-1-2015, αν δεν ανατραπεί, θα μείνει στην ιστορία των Επιμελητηρίων ως ημέρα που τέθηκε η ταφόπλακα στον Επιμελητηριακό Θεσμό.

Η κατάργηση της υποχρεωτικής εγγραφής των επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια και κατ’ επέκταση της συνδρομής, που είναι το βασικό έσοδο των Επιμελητηρίων, θα τα οδηγήσει σε οικονομική δυσπραγία και είναι βέβαιο ότι δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στις αυξημένες αρμοδιότητες που έχουν και ουσιαστικά επέρχεται διάλυση του επιμελητηριακού θεσμού.

Δεν είναι υπερβολική αυτή η τοποθέτηση, ούτε επιχειρούμε να ενσπείρουμε το φόβο και  την τρομοκρατία, αλλά γνωρίζοντας πολύ καλά τον χώρο, είμαστε βέβαιοι ότι κανένα πρόγραμμα και καμία δράση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τους πόρους της μικρής, πλην απαραίτητης και επαρκούς συνδρομής.

Τα Επιμελητήρια, μπορεί μέχρι τώρα να έχουν λειτουργήσει με ευελιξία, αλλά δεν είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και μόνο οι πόροι των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δεν επαρκούν για τη λειτουργία τους

Ήδη από φέτος, παρά την αύξηση του όγκου των συναλλαγών εξ’ αιτίας του Γ.Ε.ΜΗ. παρατηρείται σημαντική μείωση των εσόδων, που σταδιακά θα οδηγήσει στην ελαχιστοποίηση.

Η πορεία αυτή θα επιφέρει αλυσιδωτές επιδράσεις στο εισόδημα  των εργαζόμενων, στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, στο εφ’ άπαξ και στις θέσεις εργασίας. Τα Επιμελητήρια θα βρεθούν σε αδυναμία εκπλήρωσης των σκοπών τους ως συμβούλων της Πολιτείας και των μελών τους και θα οδηγηθούν στην απαξίωση και στο κλείσιμο.

Ήδη, παρά τις κατά καιρούς διακηρύξεις και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του Προέδρου της Κ.Ε.Ε.Ε. και των διοικήσεων των Επιμελητηρίων, διαφαίνεται η προσπάθεια υποβάθμισης και απαξίωσης του ρόλου τους συνολικά.

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ – ΡΟΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

Τα Επιμελητήρια λειτουργούν στη χώρα μας ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης του εμπορίου, της βιοτεχνίας και της βιομηχανίας, αδιαλείπτως, επί έναν αιώνα (από το 1914) και με αυξανόμενη συνεισφορά στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Είναι αυτοδιοικούμενα Ν.Π.Δ.Δ.

Εποπτεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης  και διέπονται από ίδιο ή παρόμοιο νομικό καθεστώς  με αυτό που ισχύει στις περισσότερες χώρες – μέλη της Ε.Ε.(Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία, κ.ά.).

Λειτουργούν δηλαδή ως υποχρεωτικές ενώσεις των φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, ενώ μόνο κάποια, τα αγγλοσαξονικά,  είναι ιδιωτικού δικαίου και λειτουργούν ως λέσχες και όχι για το σύνολο των επιχειρήσεων.

Η φύση του νομικού καθεστώτος και το έργο που κλήθηκαν να επιτελέσουν τα Επιμελητήρια στην Ελλάδα, προσδιόρισε και τους πόρους τους.

Το κράτος επέλεξε να μην επιχορηγεί τα Επιμελητήρια από τον κρατικό προϋπολογισμό για να  ασκήσουν  τη δημόσια εξουσία  που τους εκχώρησε και τους έδωσε το δικαίωμα να εισπράττουν ετήσιες συνδρομές, με τις οποίες θα παρέχουν υπηρεσίες και θα  καλύπτουν και τις δαπάνες λειτουργίας τους.

Η είσπραξη της συνδρομής και η υποχρεωτικότητα αυτής, είναι απολύτως σύννομη με τη νομοθεσία της Ε.Ε., όπως προκύπτει και από τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αλλά και γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Με την ετήσια συμβολική συνδρομή  των 50 ευρώ – κατά μέσο όρο –  που αφορά στις ατομικές επιχειρήσεις και οι οποίες αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών, 100 ευρώ για Ε.Ε. και Ο.Ε.,  200 ευρώ για Ε.Π.Ε. και 300 ευρώ για Α.Ε., κόστος κατά πολύ χαμηλότερο έναντι των άλλων ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων, τα Επιμελητήρια καλούνται: να καλύψουν τη μισθοδοσία του προσωπικού τους, οι οποίοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι και να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις που προβλέπει η νομοθεσία και ειδικότερα:

– Να είναι σύμβουλοι της Πολιτείας και των μελών για θέματα της τοπικής και εθνικής οικονομίας.

– Να γνωμοδοτούν σε νομοθετικές πρωτοβουλίες.

– Να παρέχουν με κάθε πρόσφορο και σύγχρονο τρόπο (έκδοση εντύπων, ηλεκτρονικών περιοδικών, ιστοσελίδων κ.λ.π.) πληροφόρηση στα μέλη τους.

– Να διοργανώνουν ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, εμπορικές αποστολές και επιχειρηματικές συναντήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση σε στελέχη επιχειρήσεων.

– Να καλύπτουν δαπάνες για συμμετοχή των μελών τους σε διεθνείς εκθέσεις προβολής προϊόντων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

– Να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και να συμμετέχουν στη δημιουργία Βιοτεχνικών, Βιομηχανικών πάρκων.

– Να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά και εθνικά  επιχειρησιακά προγράμματα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

– Να τηρούν Μητρώο Επωνυμιών και εξαγωγέων.

– Να χορηγούν πιστοποιητικά, και βεβαιώσεις.

– Να  εκδίδουν πιστοποιητικά προέλευσης εμπορευμάτων.

– Να διενεργούν διαιτησίες, πραγματογνωμοσύνες, μελέτες και έρευνες με συλλογή στατιστικών στοιχείων για την επιχειρηματικότητα, τις  εισαγωγές και εξαγωγές σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

 

(Γ.Ε.ΜΗ. – ΥμΣ)

Πρόσφατα, με τα ίδια έσοδα από τις προαναφερόμενες συνδρομέςκλήθηκαν τα Επιμελητήρια, στο πλαίσιο της υλοποίησης της σχετικής μνημονιακής υποχρέωσης, μολονότι αυτό αποτελούσε επί σειρά ετών αίτημα των Επιμελητηρίων και ειδικότερα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων (Ο.Σ.Υ.Ε.), ναλειτουργήσουν το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και την απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης των επιχειρήσεων (Υπηρεσία μιας Στάσης), μια σημαντική δομή για τον εκσυγχρονισμό του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Τα Επιμελητήρια και οι εργαζόμενοι σ’ αυτά, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, ανταποκρίθηκαν τάχιστα και με τον καλύτερο τρόπο. Η χώρααξιολογήθηκε θετικά από την τρόικα, βελτίωσε τη θέση της στην ανταγωνιστικότητα και το κυριότερο:

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕ ΣΤΟΙΧΙΣΕ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ.

Αντίθετα, τα Επιμελητήρια επιβαρύνθηκαν μέχρι σήμερα με πάνω από 10.000.000 Ευρώ, τα οποία καλύφθηκαν από το μόνο έσοδό τους, τις προαναφερόμενες συνδρομές.

Το κόστος αυτό, με αυξητική τάση, θα επαναλαμβάνεται σε κάθε επόμενο έτος στο μέλλον.

 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

        Πριν λίγο καιρό με το Ν.3982/2011, θεσμοθετήθηκε και νέα αρμοδιότητα: ηαδειοδότηση των επιχειρήσεων από τα Επιμελητήρια. Επίσης, χωρίς επιβάρυνση του κράτους.

       Τα Επιμελητήρια ήδη προετοιμάζονται για να ανταποκριθούν  στο νέο ρόλο τους, διεκπεραιώνοντας παράλληλα και τις υφιστάμενες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις τους.

       Όλες οι προαναφερόμενες υπηρεσίες προσφέρονται στα μέλη από τα Επιμελητήρια με μοναδικό κόστος τη συνδρομή τους, άρα είναι πλήρως ανταποδοτικές. 

        Αντίθετα η κατάργηση της υποχρεωτικότητας οδηγεί ουσιαστικά σε κατάργηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι οποίες μπορεί να παρέχονται μόνο επί πληρωμή, με ανάλογη χρέωση, άρα  με επιβάρυνση και αύξηση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων, που θα έχει ως συνέπεια τη μείωση της ανταγωνιστικότητάς τους.

         Επί πρόσθετα, οι πλέον αδύναμες θα αδυνατούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών και με τον τρόπο αυτό, θα ευνοούνται μόνο οι ισχυρές.

         Σε συνθήκες κρίσης, ποιά εξήγηση μπορεί να δώσει ένας αντικειμενικός παρατηρητής στις αλλοπρόσαλλες και αντιφατικές αυτές προσταγές; Εμπαιγμός; Σκόπιμη σύγχυση; Ανοησία; Αγνωσία; Ιδεοληψίες;

ΤΙΘΕΤΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΣ, ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΑΠΕΞΕΛΘΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΥΣ ΜΟΡΦΗ.

Είναι αλήθεια, ότι μέχρι σήμερα η λειτουργία των Επιμελητηρίων στηρίχθηκε, εκτός από τους εργαζόμενους και στην ενεργό συμμετοχή των Διοικήσεων, με θετικές και αρνητικές μερικές φορές συνέπειες.

Είναι επίσης αλήθεια, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Διοικήσεων αφιέρωσαν χρόνο και κόπο για να υπηρετήσουν με συνέπεια  και επιτυχία τον Επιμελητηριακό θεσμό. Η λεγόμενη αποζημίωση που λαμβάνουν – όσοι την λαμβάνουν – δεν καλύπτει στο ελάχιστο την προσφορά τους, είναι δε για τη μεγάλη πλειοψηφία ελάχιστη.

Όμως οι αλλαγές που συντελούνται στο ελληνικό, ευρωπαϊκό αλλά και το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, διαφοροποιούν και τον τόπο λειτουργίας των Επιμελητηρίων και απαιτούν τον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή των στα νέα δεδομένα.

Απαιτούν επίσης αποκατάσταση της κρίσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στην Πολιτεία και τα Επιμελητήρια.

Δεν μπορεί να υπάρχουν Επιμελητήρια χωρίς ελάχιστες προϋποθέσεις λειτουργίας σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό. Χωρίς ούτε ένα εργαζόμενο, χωρίς στοιχειώδες οργανόγραμμα και κανόνες λειτουργίας οποιοδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου. Με 59 Επιμελητήρια, 550 εργαζόμενους και 1.200 μέλη Διοικήσεων.

Οφείλουμε Διοικήσεις, Εργαζόμενοι και Πολιτεία, να αντικρίσουμε κατάματα το πρόβλημα και να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και γενναίες αποφάσεις για την προάσπιση και ώθηση του Επιμελητηριακού θεσμού.

Η στασιμότητα δεν ωφελεί κανένα.

Υπάρχουν προβλήματα και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε.

          Η Ο.Σ.Υ.Ε. έχει διατυπώσει κατ’ επανάληψη τις προτάσεις της και πιστεύει ότι πρέπει να αλλάξει άμεσα η επιμελητηριακή νομοθεσία στην κατεύθυνση:Διασφάλιση της βιωσιμότητας των Επιμελητηρίων, της προάσπισης του επιμελητηριακού θεσμού και της περαιτέρω διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων με αναπτυξιακό προσανατολισμό.

Ο στόχος αυτού του Συνεδρίου, είναι να συμβάλλει στο να αποτραπεί η μετατροπή των Επιμελητηρίων σε Λέσχες, χωρίς καμία συνεισφορά στην επιχειρηματική κοινότητα.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με:

– Άσκηση δημόσιας εξουσίας από τα Επιμελητήρια ως Ν.Π.Δ.Δ. (Γ.Ε.ΜΗ., Άδειες κ.λ.π.)

– Χωροταξική ανακατανομή των Επιμελητηρίων στην κατεύθυνση δημιουργίας ισχυρών μονάδων με, όχι μόνο διατήρηση αλλά, αύξηση των θέσεων εργασίας.

– Εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των Επιμελητηρίων με επαναφορά της Υποχρεωτικής Εγγραφής των Επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια ή Καθιέρωση τέλους διατήρησης ΓΕ.ΜΗ.

– Μετατροπή των Μητρώων Γ.Ε.ΜΗ. σε Μητρώα Επιμελητηρίων.

– Ταυτοποίηση των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. με τις Υπηρεσίες Μητρώων των Επιμελητηρίων και των Υπηρεσιών μιας Στάσης. Να σταματήσει αυτός ο κατακερματισμός και διαχωρισμός, αφού τα ίδια πρόσωπα εκτελούν όλες τις εργασίες.

– Τη δημοσίευση των Ισολογισμών στον ιστότοπο του Γ.Ε.ΜΗ.

– Την άσκηση νέων αρμοδιοτήτων, όπως η αδειοδότηση των επιχειρήσεων και η πιστοποίηση επαγγελμάτων, με δυνατότητα ίδρυσης Επαγγελματικών Σχολών και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

– Τη δυνατότητα συμμετοχής στα Επιχειρηματικά Πάρκα.

– Τη συμμετοχή των Επιμελητηρίων στην εκμετάλλευση κοινοτικών και εθνικών πόρων  χωρίς την παρεμβολή διάφορων ενδιάμεσων φορέων, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη στα μέλη τους, με στόχο να αξιοποιήσουν κατά τον καλύτερο τρόπο τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται.

– Την ενδυνάμωση των σχέσεων Κ.Ε.Ε.Ε. – Ο.Σ.Υ.Ε. μέσω της αναβάθμισης του θεσμού των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων, με την καθιέρωση ως βασικού Διαπραγματευτή την Κ.Ε.Ε.Ε.

– Τη λειτουργία  του Ινστιτούτου Μελετών Μ.Μ.Ε.: Η δημιουργία από την Κ.Ε.Ε.Ε. Ινστιτούτου μελετών Μ.Μ.Ε. και εκπαίδευσης για τη μελέτη και εκπαίδευση μελών και υπαλλήλων επί γενικών ή ειδικών ζητημάτων που αφορούν τη μεταποίηση, το εμπόριο, τις μεταφορές και τον τουρισμό, σε πανελλαδικό επίπεδο.

– Τη σύσταση, δημιουργία και στελέχωση Γραφείων Τεχνικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων, με ειδικούς πεπειραμένους επιστήμονες, για την υποβοήθηση και πληροφόρηση των Μ.Μ.Ε.

– Την κατάργηση των άτυπων μορφών εργασιακών σχέσεων,  που τα Επιμελητήρια έχουν καθιερώσει και αναπτύξει χρησιμοποιώντας ανθρώπινο δυναμικό έξω από τις συνήθεις νόμιμες και παραδεκτές διαδικασίες και που οδηγεί στη στρέβλωση του μοντέλου οργάνωσης των δημόσιων υπηρεσιών.

– Την ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών με οργανώσεις και φορείς στην Ελλάδα και το Εξωτερικό

 και τέλος

–  Την ανάδειξη και διάχυση στην κοινωνία και στους επιχειρηματίες, του Δημόσιου συμφέροντος από την λειτουργία των Επιμελητηρίων.

Όλα τα παραπάνω θα αποτελέσουν στοιχεία του διαλόγου που θα αναπτυχθεί το Διήμερο των εργασιών του συνεδρίου.

Ευχαριστώ