Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021

Δελτίο Τύπου

Print Friendly, PDF & Email
04/03/2013

 

 

Το 22ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων (Ο.Σ.Υ.Ε.), πραγματοποιήθηκε 1 και 2 Μαρτίου 2013 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με τη συμμετοχή αντιπροσώπων των επιμελητηριακών υπαλλήλων από όλη τη χώρα.

Από πλευράς του φιλοξενούντος τις εργασίες του συνεδρίου Επιμελητηρίου,  τους  προσκεκλημένους υποδέχθηκε ο Γεν. Γραμματέας κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

Στο Συνέδριο παρέστησαν και χαιρέτησαν εκ μέρους του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου κ. Στέφανος Κομνηνός, οι βουλευτές κ.κ. Γεώργιος Σταθάκης εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, Ραχήλ Μακρή από τους «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ» και Γιάννης Αμοιρίδης από τη ΔΗΜ.ΑΡ ενώ το Κ.Κ.Ε. εκπροσώπησε ο κ. Σιγάλας Γιώργος, και το ΛΑΟΣ ο κ. Χριστόπουλος Γιάννης.

Από μέρους των Επιμελητηρίων παραβρέθηκαν και έλαβαν το λόγο, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε.Ε. και του ΕΒΕΑ κ. Κων. Μίχαλος, οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων Βοιωτίας, Παναγιώτης Αγνιάδης, Φθιώτιδας, Αλέξανδρος Διαμαντάρας, Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά Ανδριανός Μιχάλαρος, Καρδίτσας Βύρων Παππάς και τα μέλη των Διοικήσεων Κων/νος Μαρκουλιδάκης, Οικονομικός Επόπτης Ε.Ε.Π. Νικόλαος Λεβιτσοβίτης Α΄ Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Α., Θωμάς Κακκαβάς, Οικονομικός Επόπτης Επιμελητηρίου Καρδίτσας και ο Διευθυντής Εμπορικών Οργανώσεων κ. Γεώργιος Λιώρης.

Χαιρετισμό απηύθυνε εκ μέρους της ΑΔΕΔΥ ο κ. Ηλίας Ηλιόπουλος.

Στο συνέδριο συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα ο Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου.

Βασικό αντικείμενο του συνεδρίου, αποτέλεσε «Το Μέλλον των Επιμελητηρίων μετά την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που καταργεί την υποχρεωτική εγγραφή των επιχειρήσεων σ’ αυτά, από 1-1-2015».

Ο Πρόεδρος της Ο.Σ.Υ.Ε. κος Μιχάλης Γιάγκας κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών τόνισε ότι «Η κατάργηση της υποχρεωτικής εγγραφής των επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια και κατ’ επέκταση της συνδρομής που είναι το βασικό έσοδο των Επιμελητηρίων, θα τα οδηγήσει σε οικονομική δυσπραγία και είναι βέβαιο ότι δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στις αυξημένες αρμοδιότητες που έχουν. Ουσιαστικά επέρχεται διάλυση του επιμελητηριακού θεσμού.»

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου κ. Στέφανος Κομνηνός υπεραμύνθηκε της υποχρεωτικής εγγραφής των επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια τονίζοντας: «επιμένω για την υποχρεωτικότητα και το έχω αποδείξει. Προσέξτε, δεν το λέω θεωρητικά. Το έχω αποδείξει! Συνεπώς, προφανώς και μιλάω για σταθερή συνδρομή.» συμπληρώνοντας  πως η εκμετάλλευση του Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να προσδώσει επιπλέον οικονομικά οφέλη στα Επιμελητήρια.

Υπέρ της διατήρησης της ισχύουσας κατάστασης τάχθηκαν όλοι οι προσκεκλημένοι και οι ομιλητές που έλαβαν το λόγο.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών ψηφίστηκε η εισήγηση του Δ.Σ. της Ο.Σ.Υ.Ε. και το συνέδριο κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:

Η Ο.Σ.Υ.Ε. πιστεύει ότι πρέπει να αλλάξει άμεσα η επιμελητηριακή νομοθεσία στην κατεύθυνση διασφάλισης της βιωσιμότητας των Επιμελητηρίων, της προάσπισης του επιμελητηριακού θεσμού και της περαιτέρω διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων με αναπτυξιακό προσανατολισμό για να αποτραπεί η μετατροπή των Επιμελητηρίων σε λέσχες, που δεν θα συνεισφέρουν απολύτως τίποτα στην επιχειρηματική κοινότητα.

Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με την:

– Άσκηση δημόσιας εξουσίας από τα Επιμελητήρια ως Ν.Π.Δ.Δ. (ΓΕ.ΜΗ., Άδειες κ.λ.π.)

– Αναδιάρθρωση των Επιμελητηρίων στην κατεύθυνση δημιουργίας ισχυρών μονάδων με, όχι μόνο διατήρηση, αλλά αύξηση των θέσεων εργασίας.

– Εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των Επιμελητηρίων με επαναφορά της Υποχρεωτικής Εγγραφής των Επιχειρήσεων σ’ αυτά ή με την καθιέρωση τέλους διατήρησης Γ.Ε.ΜΗ.

– Μετατροπή των Μητρώων Γ.Ε.ΜΗ. σε Μητρώα Επιμελητηρίων.

– Ταύτιση των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. με τις Υπηρεσίες Μητρώων των Επιμελητηρίων και των Υπηρεσιών μιας Στάσης για να σταματήσει αυτός ο κατακερματισμός και διαχωρισμός αφού τα ίδια πρόσωπα εκτελούν όλες τις εργασίες.

– Δημοσίευση των Ισολογισμών στον ιστότοπο του Γ.Ε.ΜΗ.

– Άσκηση νέων αρμοδιοτήτων, όπως η αδειοδότηση των επιχειρήσεων και η πιστοποίηση επαγγελμάτων, με δυνατότητα ίδρυσης Επαγγελματικών Σχολών και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

– Δυνατότητα συμμετοχής στα Επιχειρηματικά Πάρκα.

– Συμμετοχή των Επιμελητηρίων στην εκμετάλλευση κοινοτικών και εθνικών πόρων χωρίς την παρεμβολή διάφορων ενδιάμεσων φορέων, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη στα μέλη τους, με στόχο να αξιοποιήσουν κατά τον καλύτερο τρόπο τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται.

– Ενδυνάμωση των σχέσεων Κ.Ε.Ε.Ε. – Ο.Σ.Υ.Ε. μέσω της αναβάθμισης του θεσμού των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων, με την καθιέρωση ως βασικού Διαπραγματευτή την Κ.Ε.Ε.Ε.

– Λειτουργία  του Ινστιτούτου Μελετών Μ.Μ.Ε. για τη μελέτη και εκπαίδευση μελών και υπαλλήλων επί γενικών ή ειδικών ζητημάτων που αφορούν τη μεταποίηση, το εμπόριο, τις μεταφορές και τον τουρισμό σε πανελλαδικό επίπεδο.

– Σύσταση, δημιουργία και στελέχωση Γραφείων  Τεχνικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων με ειδικούς πεπειραμένους επιστήμονες, για την υποβοήθηση και πληροφόρηση των Μ.Μ.Ε.

– Κατάργηση των άτυπων μορφών εργασιακών σχέσεων, που τα Επιμελητήρια έχουν καθιερώσει και αναπτύξει χρησιμοποιώντας ανθρώπινο δυναμικό έξω από τις συνήθεις νόμιμες και παραδεκτές διαδικασίες και που οδηγεί στη στρέβλωση του μοντέλου οργάνωσης των δημόσιων υπηρεσιών.

– Ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών με οργανώσεις και φορείς στην Ελλάδα και το Εξωτερικό και τέλος

– Ανάδειξη και διάχυση στην κοινωνία και στους επιχειρηματίες, του Δημόσιου συμφέροντος από την λειτουργία των Επιμελητηρίων.