Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021

Χαιρετισμός Προέδρου

Print Friendly, PDF & Email
02/07/2004

photo3

Κύριε Γενικέ

Κύριε Πρόεδρε της Κ.Ε.Ε.

Κύριε

Χαιρετίζουμε την εδώ παρουσία σας, η οποία  μας τιμά ιδιαίτερα, στο πλαίσιο της αναγκαιότητας διατήρησης μιας αμφίδρομης επικοινωνιακής σχέσης καθώς η σύγχρονη, κοινωνική, οικονομική, πολιτική και συνδικαλιστική πραγματικότητα επιτάσσει.

Η επικοινωνιακή αυτή σχέση δεν εξαντλείται σε επιφανειακά χαρακτηριστικά αλλά είναι απόρροια ουσιαστικού και ειλικρινούς διαλόγου ανάμεσα στην πολιτεία, τις διοικήσεις των Επιμελητηρίων, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους εμπλεκόμενους φορείς

Το συνέδριό μας πραγματοποιείται σήμερα σ’ ένα περιβάλλον όπου το όραμα της Ευρώπης, ως μόνιμο ζητούμενο εξέλιξής της, πέρα από τη διεύρυνση, παραπέμπει στην εμβάθυνση και  στην αναδιοργάνωση με κοινωνική διάσταση, οδηγώντας στην ανάγκη για πολιτικές αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας και των επικοινωνιών.

Αναγκαιότητα διατήρησης και διασφάλισης της ενότητας και του στόχου ανάμεσα στο ανθρώπινο δυναμικό

Πραγματοποιούμε σήμερα το συνέδριό μας με ανοικτά τα κρίσιμα ζητήματα  που αφορούν στον Επιμελητηριακό κόσμο αλλά και στο Εργατικό και Δημοσιοϋπαλληλικό κίνημα .

Οι εργασιακές σχέσεις, το Νέο Μισθολόγιο, η αναβάθμιση των Δημοσίων Υπηρεσιών, Το αξιοκρατικό σύστημα  εξέλιξης, τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, η υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας, η Επιμόρφωση και στελέχωση των υπηρεσιών είναι μερικά από τα γενικά Δημοσιοϋπαλληλικά θέματα που πραγματεύεται η ΑΔΕΔΥ, μας αφορούν άμεσα και θα αναφερθεί ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ στο χαιρετισμό του.

Παράλληλα το κίνημα των Επιμελητηριακών Υπαλλήλων έχει θέσει τους δικούς του στόχους που εξυπηρετούν την αναβάθμιση της κοινωνικής και οικονομικής τους θέσης αλλά και τον επιχειρηματικό κόσμο  το δυναμικότερο ίσως τμήμα της Ελληνικής κοινωνίας.

Οι εργαζόμενοι στα Επιμελητήρια υπηρετούμε ένα θεσμό (τον Επιμελητηριακό) που όμοιός του δύσκολα βρίσκεται άλλος στην δομή και οργάνωση του κράτους.

Τα Επιμελητήρια είναι μια  ιδιόρρυθμη, προκλητική και συνάμα συναρπαστική μορφή οργάνωσης του κράτους και του Επιχειρηματικού κόσμου.

Και είναι ιδιόρρυθμη γιατί είναι Ν.Π.Δ.Δ  δηλαδή τους  έχουν  εκχωρηθεί εξουσίες και αρμοδιότητες από την κεντρική διοίκηση  ασκούν δηλαδή δημόσια  εξουσία χωρίς όμως να είναι εξάρτημα, παράρτημα ή το μακρύ χέρι της εκάστοτε κυβέρνησης,

Ταυτόχρονα – χωρίς να είναι συνδικαλιστικά όργανα – είναι φορείς Δημοκρατικής Οργάνωσης και Έκφρασης του συνόλου του Επιχειρηματικού κόσμου.

Είναι βαθύτατα Δημοκρατικά συγκροτημένα και δομημένα  καθότι διοικούνται από Συλλογικά όργανα διοίκησης (Δ.Ε & Δ.Σ)  τα οποία εκλέγονται με δημοκρατικό τρόπο και με αναλογική εκπροσώπηση από το σύνολο των μελών τους, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται  όχι από  μονομελή όργανα διοίκησης (π.χ Πρόεδρο) αλλά μετά από διεργασίες στα συλλογικά όργανα.

Είναι χωροταξικά κατανεμημένα σε όλη την Ελλάδα –ένα σε κάθε νομό- άρα μεταφορείς των αναπτυξιακών θέσεων και των οικονομικών αναγκών κάθε κομματιού της ελληνικής Επικράτειας γεγονός που ενδυναμώνει το σκοπό της  ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης.

Παράλληλα αυθεντικοί εκφραστές των κλαδικών μεταβολών και τάσεων της οικονομίας αφού αυτές αποτυπώνονται άμεσα στα τμήματα, τις εκπροσωπήσεις και τα όργανα διοίκηση.

Είναι σύμβουλοι της πολιτείας και των μελών και οφείλουν να αρθρώνουν συγκεκριμένο και τεκμηριωμένο λόγο ανεξάρτητο από τις κυβερνητικές επιλογές και τις κομματικές παρεμβάσεις.

Κυρίες και κύριοι

Η ραγδαία ανάπτυξη της υψηλής τεχνολογίας και η επανάσταση που επέφερε στον τομέα των οικονομικών συναλλαγών με την ηλεκτρονική διάδοση της πληροφορίας και με την ηλεκτρονική εκμηδένιση του χώρου και του χρόνου, άλλαξαν τους όρους, τις προϋποθέσεις και το πεδίο δράσης της παγκόσμιας οικονομίας και βεβαίως της Ελληνικής.

Ο Επιμελητηριακός θεσμός οφείλει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα χωρίς να αλλάξουν οι θεμελιώδεις αρχές που ανέφερα προηγουμένως.

Μετά από 12 χρόνια εφαρμογής του Επιμελητηριακού νόμου 2081/92 είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν οι δυσλειτουργίες που προκύπτουν από ασάφειες και παραλήψεις του νόμου. Τώρα έχουμε την συσσωρευμένη πείρα και μπορούμε με βεβαιότητα να διορθώσουμε τις ατέλειες διασφαλίζοντας το πνεύμα και τους στόχους του συντάξαντος νομοθέτη.

Επίσης θεωρούμε επιτακτικό  ο νέος Επιμελητηριακός νόμος να διευρύνει το πεδίο των αρμοδιοτήτων, να ενσωματώσει νέες δράσεις και να αυξήσει τις οικονομικές δυνατότητες των Επιμελητηρίων.

Καθοριστικό στοιχείο στη μετεξέλιξη του Επιμελητηριακού θεσμού είναι Δημιουργία και τήρηση του Εμπορικού Μητρώου. Δεν πρόκειται να επιχειρηματολογήσω για την αναγκαιότητα τήρησή του από τους φυσικούς φορείς του Επιχειρηματικού κόσμου. Είναι πλέον κοινή πεποίθηση και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης και των Επιμελητηρίων. Εκείνο που ζητάμε είναι να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση του έργου.   Οι μελέτες είναι έτοιμες, τα χρήματα είναι δεσμευμένα από το πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα έχει γίνει αρκετή δουλειά από την προηγούμενη νομοπαρασκευαστική επιτροπή οφείλουμε να δώσουμε συνέχεια στο έργο.

Υπάρχει ακόμη η εκκρεμότητα στη διασύνδεση των Επιμελητηρίων με την κεντρική βάση αλλά όπως ήδη έχετε πει βρίσκεται σε εξέλιξη η διευθέτησή της.

Η επικείμενη τροποποίηση της Επιμελητηριακής νομοθεσίας πρέπει να α αντιμετωπίσει επίσης:

 • Το κρίσιμο και καθοριστικό θέμα της Εκπαίδευσης του προσωπικού όχι μόνο ως προσαρμογή στα νέα δεδομένα αλλά ως συστηματικής προσπάθειας αγωγής, παιδείας και εξέλιξής μας.
 • Τις διάφορες άτυπες μορφές εργασιακών σχέσεων που τα επιμελητήρια έχουν καθιερώσει και αναπτύξει χρησιμοποιώντας ανθρώπινο δυναμικό έξω από τις συνήθεις νόμιμες και παραδεκτές διαδικασίες και που οδηγεί στη στρέβλωση του μοντέλου οργάνωσης των δημόσιων υπηρεσιών.
 • Την κρίση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και την δημόσια διοίκηση.
 • Την στήριξη του Ταμείου Πρόνοιας
 • Την Αναβάθμιση του θεσμού των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων με την καθιέρωση ως βασικού Διαπραγματευτή την Κ.Ε.Ε.
 • Την κατάργηση των κρατήσεων που γίνονται υπερ του Μ.Τ.Π.Υ επί των πρόσθετων αμοιβών των υπαλλήλων των Επιμελητηρίων χωρίς αυτοί να απολαμβάνουν των παροχών των ταμείων αυτών. Μάλιστα επί των προμηθειών των Επιμελητηρίων γίνεται κράτηση 3% υπερ του Μ.Τ.Π.Υ χωρίς εμείς να είμαστε μέτοχοι. Για τον λόγο αυτό επιδιώκουμε και ζητούμε ή την κατάργηση αυτής της υποχρέωσης και την μεταφορά του ποσοστού αυτού στο δικό μας ταμείο ή να γίνουμε μέτοχοι του ΜΤΠΥ.
 • Την Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας: Σε όλα σχεδόν τα υπουργεία έχουν καθιερωθεί ειδικοί λογαριασμοί μέσω των οποίων  ενισχύονται οι αμοιβές των υπαλλήλων. Ζητούμε την σύσταση ειδικού λογαριασμού ο οποίος θα τροφοδοτείται από κράτηση 1% που θα γίνεται επί των προμηθειών και το ποσό αυτό θα διανέμεται στους Επιμελητηριακούς υπαλλήλους.
 • Την σύσταση Ινστιτούτο Μελετών Μ.Μ.Ε: Η δημιουργία από την Κ.Ε.Ε Ινστιτούτου μελετών Μ.Μ.Ε και εκπαίδευσης για την μελέτη και εκπαίδευση μελών και υπαλλήλων επί γενικών ή ειδικών ζητημάτων που αφορούν την μεταποίηση, το εμπόριο, τις μεταφορές, και τον τουρισμό σε πανελλαδικό επίπεδο.
 • Την σύσταση Δημιουργία και στελέχωση Γραφείων Τεχνικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων με ειδικούς πεπειραμένους επιστήμονες για την υποβοήθηση και πληροφόρηση των ΜΜΕ.
 • Την Ενίσχυση του ρόλου της Κ.Ε.Ε : Η Αναβάθμιση του ρόλου της Κ.Ε.Ε πρέπει να γίνει μέσα από νέες αρμοδιότητες που θα της δοθούν από την πολιτεία. Αλλά και από την συνειδητοποίηση από την ίδια του έργου που έχει επωμιστεί. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με εξεύρεση νέων πόρων, την δημιουργία της κατάλληλης κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής, την στελέχωση με εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, και την στήριξη στο ρόλο της από όλα τα Επιμελητήρια. Μια Κ.Ε.Ε με τέτοιες προδιαγραφές μπορεί να αποτελέσει σημαντικός σύμβουλος της πολιτείας και να παρέχει τεχνική και εξειδικευμένη βοήθεια στα Επιμελητήρια..
 • Την Συμμετοχή των Επιμελητηρίων στην εκμετάλλευση των πόρων του Γ’ ΚΠΣ  χωρίς την παρεμβολή διάφορων ενδιάμεσων φορέων:    Τα επιμελητήρια πρέπει να συμμετάσχουν στην υλοποίηση του Γ’ ΚΠΣ παρέχοντας τεχνική υποστήριξη στα μέλη τους με στόχο να αξιοποιήσουν κατά το καλύτερο τρόπο τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρέχονται απαιτείται όμως επεξεργασία προτάσεων  και γρήγορες προσαρμογές στα νέα δεδομένα.
 • Την Δημιουργία υπηρεσιών μιάς στάσης (one stop shop). Υπηρεσίες δηλαδή για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας

Το Υπουργείο Ανάπτυξης πρέπει να συνεργαστεί με την Επιμελητηριακή κοινότητα στην υλοποίηση των στόχων του για υποβοήθηση των Επιχειρήσεων και σίγουρα θα βγεί κερδισμένο. Υπάρχει ήδη η εμπειρία  από την συνεργασία στα προγράμματα για τις Μ.Μ.Ε που υλοποιήθηκαν την προηγούμενη τριετία (Ενδιάμεσοι Φορείς)

Στο πλαίσιο αυτό υπάγονται και τα οι που έχει αναγγείλει ο Υπουργός Ανάπτυξης. Στην υλοποίηση αυτών των στόχων είναι κατά την άποψή μας απαραίτητη η συνεργασία με τα Επιμελητήρια χωρίς να αποκλείεται κανένας άλλος φορές (π.χ η Τοπική Αυτοδιοίκηση)

Από την μέχρι τώρα αναφορά μου γίνεται σαφές ότι η Ο.Σ.Υ.Ε θέτει ως κυρίαρχα θέματα τα θεσμικά. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Πηγάζει από την αντίληψη πως αναβάθμιση της κοινωνικής και οικονομικής θέσης των Επιμελητηριακών Υπαλλήλων  θα προέλθει από την κατοχύρωση, αναγνώριση και αποδοχή του ρόλου των Επιμελητηρίων στον Επιχειρηματικό κόσμο και κατ’ επέκταση στη κοινωνία.

Κάποιες διοικήσεις μιλούν για ανεπάρκεια και απροθυμία του προσωπικού τους στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

Αρκετοί  εργαζόμενοι καταμαρτυρούν σε κάποιες διοικήσεις επίσης ανεπάρκεια, διαχειριστική αντίληψη, σύγχυση ρόλων, εμπλοκή σε γραφειοκρατικές και υπηρεσιακές διαδικασίες, συνδικαλιστική αντιμετώπιση του θεσμού, προβλήματα συνεργασίας, υποκατάσταση των υπαλλήλων  από εξωυπηρεσιακά και εξωθεσμικά κέντρα, έλλειψη αναπτυξιακού οράματος, ενώ αμφισβητούν έντονα την σκοπιμότητα και νομιμότητα πολλών πρωτοβουλιών.

Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω δεν αφορούν ούτε όλες τις διοικήσεις ούτε όλους τους εργαζόμενους. Μπορώ να πω μάλιστα ότι το Διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας είχε πολύ καλή συνεργασία κατά την διεκδίκηση των συνδικαλιστικών αιτημάτων τόσο με την διοίκηση της Κ.Ε.Ε όσο και με την συντριπτική πλειοψηφία των διοικήσεων των Επιμελητηρίων της χώρας.

(Η ύπαρξη και ανάπτυξη των Επιμελητηρίων ενδυναμώνει την φωνή των μικρομεσαίων Επιχειρηματιών.)

(ΚΕΤΑ)

Λένε πολλοί ότι η ποιότητα της δημοκρατίας καταδεικνύεται από την ποιότητα των βάθρων της δημοκρατίας , το κοινοβούλιο, τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και το συνδικαλιστικό κίνημα.

Φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής , αναποτελεσματικότητα στη λειτουργία μερικών τμημάτων

Η ανάπτυξη ορίζεται σαν αδιάκοπη αύξηση των μεγεθών.