Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021

Επιστολή σε Συλλόγους

Print Friendly, PDF & Email
01/07/2004

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Υ.Ε.) 

Ακαδημίας 7, Αθήνα 106 71

Τηλ.: 3609675 Fax: 3628352

Τηλ. Προέδρου: 4116729 Fax: 4179495

e-mail: info@osye.gr

Αθήνα  8  Ιουνίου 2004

Αριθ. Πρωτ.:  44

Προς

Συλλόγους Μέλη Ο.Σ.Υ.Ε.

Συναδέλφους.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι το 17ο εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Ο.Σ.Υ.Ε θα πραγματοποιηθεί στις 2 και 3 Ιουλίου 2004 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά (Αγ. Κωνσταντίνου 3).

Για το λόγο αυτό, οι σύλλογοι που έχουν πραγματοποιήσει ήδη τις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων, παρακαλούνται να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά νομιμοποίησης των συνέδρων.

Οι υπόλοιποι σύλλογοι καλούνται να επισπεύσουν τις διαδικασίες προκειμένου να υπάρξει σωστός προγραμματισμός και να πραγματοποιηθεί το συνέδριο χωρίς προβλήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες: Βούλα Γιοβανοπούλου, τηλ. 2103680880 και

       Κώστας Οικονόμου       τηλ. 2104134793

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος                                      Η Γραμματέας

Μιχάλης Γιάγκας                           Βούλα Γιοβανοπούλου