Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2021

Νέα αύξηση στο εφ’ άπαξ με τον υπολογισμό των 176 Ευρώ

Print Friendly, PDF & Email
10/01/2007

 

efapaz-696x385

 

Προς: – Όλους τους Συλλόγους-Μέλη της ΟΣΥΕ
Όλους τους συναδέλφους
Επιμελητήρια

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι

Σας υπενθυμίζουμε ότι από 1/5/2004 για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής θα λαμβάνονται υπόψη και τα 176 € που κατακτήσαμε με βάση την ειδική συλλογική συμφωνία.Η ανωτέρω εξέλιξη θα προσδώσει και νέα σημαντική αύξηση στο εφάπαξ. Για την εφαρμογή του μέτρου απαραίτητο είναι να αρχίσουν να γίνονται οι κρατήσεις υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας από την ημερομηνία αυτή, λαμβάνοντας υπόψη και το υπ΄ αρ. 230/16-3-2004 έγγραφο του Ταμείου.

Για το Δ.Σ. της Ο.Σ.Υ.Ε.

Ο Πρόεδρος             Η Γραμματέας

Μιχάλης Γιάγκας     Παρασκευή Γιοβανοπούλου