Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022

Διοικητικός Απολογισμός

Print Friendly, PDF & Email
30/11/2003

 

16ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ο.Σ.Υ.Ε.

ΑΘΗΝΑ  ΒΕΑ

21-22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2002  –  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003


Εισήγηση : Βούλα Γιοβανοπούλου

  Κυρία Πρόεδρε του συλλόγου των συμβασιούχων

Αγαπητοί συνάδελφοι

 

Καλησπέρα σας.

          Σας καλωσορίζω κι εγώ στην Αθήνα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου που φιλοξενεί το 16ο  ετήσιο τακτικό συνέδριό μας. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο κ. Δημήτρη Χαρίση και τη Διοικητική Επιτροπή του ΒΕΑ για την πρόθυμη και ευγενική φιλοξενία.

          Πιστεύω ότι οι εργασίες του συνεδρίου μας θα διεξαχθούν σε κλίμα καλής συνεργασίας , ανταλλαγής και σύνθεσης απόψεων και εύχομαι να καταλήξουμε σε χρήσιμα για την περαιτέρω πορεία μας συμπεράσματα.

Στο χρόνο που μεσολάβησε από το τελευταίο μας συνέδριο υπήρξε έντονη δραστηριότητα σε αρκετά θέματα για τα οποία προσπαθούσαμε να σας κρατάμε ενήμερους.

Κύριος στόχος μας βέβαια δεν  ήταν η προβολή του έργου μας, αλλά η προώθηση των θέσεών μας για τα βασικά θέματα που μας απασχολούν, όπως το Εμπορικό Μητρώο και το μέλλον των Επιμελητηρίων, μισθολογικά, ασφαλιστικά και άλλα.

Σήμερα  ενάμισι χρόνο μετά το τελευταίο μας συνέδριο μπορούμε να είμαστε λίγο αισιόδοξοι βλέποντας τους αγώνες χρόνων να αγγίζουν τα όρια της δικαίωσης.

Οι εξελίξεις στο Ταμείο  Πρόνοιας είναι πολύ καλές.

Μισθολογικά είχαμε μία σημαντική αύξηση με το επίδομα των 176 € , κατοχυρώθηκε το ζήτημα της επιδότησης της κατασκήνωσης των παιδιών μας, η επιμόρφωση των υπαλλήλων παίρνει το δρόμο της.

Εκείνο όμως για το οποίο αφιερώσαμε το μεγαλύτερο μέρος των προσπαθειών μας και εξαντλήσαμε κάθε δυνατότητα παρέμβασής μας είναι η καθιέρωση επιτέλους του Εμπορικού Μητρώου  και στη χώρα μας, με φορείς υλοποίησης τα Επιμελητήρια.

Οι εξελίξεις στο θέμα αυτό, για τις οποίες θα σας ενημερώσει αύριο αναλυτικά ο Πρόεδρός μας κ. Μ. Γιάγκας είναι ιδιαίτερα σημαντικές.

Έχουμε βάσιμες ελπίδες ότι το 2004 θα είναι έτος ορόσημο για τα Επιμελητήρια με την έναρξη λειτουργίας του Εμπορικού Μητρώου.

Δεν επαναπαυόμαστε βέβαια σε καμία περίπτωση και δεν θεωρούμε πανάκεια το Εμπορικό Μητρώο.

Επαγρυπνούμε,  συνεχίζουμε τις προσπάθειες, διεκδικούμε περισσότερες και ουσιαστικότερες αρμοδιότητες για τα Επιμελητήρια και το ρόλο που δικαιούνται στο γίγνεσθαι της οικονομικής  ζωής  της χώρας.

Εμείς οι υπάλληλοι είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να αποδεχτούμε και να φέρουμε εις πέρας οποιαδήποτε πρόκληση που συνεπάγεται την αναβάθμιση του ρόλου των Επιμελητηρίων και καλύτερες υπηρεσίες για τον επιχειρηματικό κόσμο.


ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ.

Με την υπογραφή κοινής απόφασης τον Ιούλιο του 2002, μεταξύ των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, και Οικονομίας και Οικονομικών, υλοποιήθηκε η ειδική συλλογική συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ ΟΣΥΕ και ΥΠΕΣΔΔΑ.

          Με την απόφαση αυτή χορηγήθηκε αναδρομικά από 1/1/2002 στους υπαλλήλους των Επιμελητηρίων και της ΚΕΕ, ειδική πρόσθετη αμοιβή ύψους 88 €  και από 1/7/2002  176 €.

          Το αίτημα της Ομοσπονδίας των εργαζομένων στα Επιμελητήρια έγινε δεκτό από τα συναρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να εξομοιωθούν οι αποδοχές τους με τις αποδοχές άλλων υπαλλήλων  και η υλοποίησή του έδωσε μία σημαντική οικονομική ανάσα στις στάσιμες τα τελευταία χρόνια αποδοχές μας.

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ.

Σε συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της Ομοσπονδίας μας και εκπροσώπων των καθ΄ ύλην αρμοδίων Υπουργείων τέθηκαν προς διαπραγμάτευση για το 2002 τα εξής θέματα:

 1. Μέτρα για την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων.
 2. Υιοθέτηση από την πολιτεία της συμφωνίας που υπογράφτηκε από ΟΣΥΕ – ΚΕΕ – ΥΠ.ΑΝ  για τις άδειες που αφορούν τους χρήστες Η/Υ.
 3. Ωράριο Εργασίας.
 4. Υιοθέτηση από την πολιτεία της συμφωνίας που υπογράφτηκε από ΟΣΥΕ – ΚΕΕ – ΥΠ.ΑΝ για την Εκπαίδευση – Επιμόρφωση του προσωπικού των Επιμελητηρίων.
 5. Πρόσθετη Ασφάλιση.
 6. Να μονιμοποιηθεί το προσωπικό που εργάζεται για χρόνια στα Επιμελητήρια με διάφορες σχέσεις εργασίας (ασφαλιστικά μέτρα ή μέσω εμπορικών συλλόγων κλπ.) και να απαγορευθεί πλέον κάθε τέτοια απασχόληση.
 7. Κοινωνικές παροχές. Να επιδοτηθεί η κατασκήνωση των παιδιών και να ενισχυθούν οικονομικά τα τέκνα των υπαλλήλων που αριστεύουν ή σπουδάζουν.
 8. Καθιέρωση δίκαιου Ασφαλιστικού Συστήματος (θέσεις Α.Δ.Ε.Δ.Υ.).
 9. Εξίσωση του Εφ΄ άπαξ των Επιμελητηριακών Υπαλλήλων με αυτό των Δημοσίων Υυπαλλήλων.
 10. Οι προκαταβολές μισθών του Ν. 2081/92 να είναι άτοκες.
 11. Επίδομα χειριστή σε όλους τους υπαλλήλους που χρησιμοποιούν Η/Υ και όχι μόνο σε όσους κατέχουν οργανική θέση.
 12. Χορήγηση Οικογενειακού Επιδόματος και στους δύο συζύγους αναδρομικά μέχρι 30/6/2002.
 13. Καθιέρωση νέου Μισθολογίου (θέσεις Α.Δ.Ε.Δ.Υ.),

κλπ.

          Σε συνέχεια των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν με τα ενδιαφερόμενα μέρη, στα πλαίσια των συλλογικών διαπραγματεύσεων, στις 11-12-2002 επήλθε  κατ΄ αρχήν συμφωνία για την υπογραφή ειδικής συλλογικής συμφωνίας, στα εξής θέματα:

–  Εκπαίδευση – επιμόρφωση του προσωπικού των Επιμελητηρίων μέσω ΙΔΕ και  Διεύθυνσης εκπαίδευσης του Υπουργείου Ανάπτυξης με λόγο της Ο.Σ.Υ.Ε της ΚΕΕ για τη θεματολογία – ειδικά επιμελητηριακά θέματα – και τους εισηγητές.

–  Κοινωνικές παροχές (επιδότηση κατασκήνωσης των παιδιών των υπαλλήλων των Επιμελητηρίων από τα επιμελητήρια που υπηρετούν οι υπάλληλοι).

          Στη συνέχεια η ΟΣΥΕ  ζήτησε την παρέμβαση του αρμοδίου Υφυπουργού, προκειμένου να επέλθει συμφωνία και στο θέμα της συγκρότησης τριμελούς επιτροπής αποτελούμενης από έναν  εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας (Ο.Σ.Υ.Ε),  έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων  Ελλάδος (Κ.Ε.Ε) και έναν εκπρόσωπο  του εποπτεύοντος Υπ. Ανάπτυξης, για την παρακολούθηση της εφαρμογής στα Επιμελητήρια των μέτρων για την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων. Η επιτροπή μόνο στόχο θα έχει να παρακολουθεί την εφαρμογή των σχετικών νόμων και όχι να επιβάλλει δικά της μέτρα. Δεν θα έχει καμία οικονομική επιβάρυνση αλλά θεωρείται αναγκαία  γιατί δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν διαφορετικά οι 59 επαγγελματικοί χώροι που είναι διάσπαρτοι σε όλη την Ελλάδα. Δεν θεωρούμε ότι το ζήτημα θα λυθεί με γενικότερες ρυθμίσεις γιατί αν και φαίνεται, δεν είναι γενικό αλλά ειδικό εξ  αιτίας των ιδιαιτεροτήτων του χώρου.

          Σε εφαρμογή της Ε.Σ.Σ.Ε. αποστείλαμε την υπ΄ αριθμ. 79/10-4-2003 επιστολή στην Κ.Ε.Ε.Ε. με την οποία ζητούσαμε να καθορίσει το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης για κάθε παιδί που θα φιλοξενηθεί σε κατασκήνωση από το έτος 2003 και προτείναμε το ποσό των 30 Ευρώ ανά άτομο την ημέρα, ως ημερήσια αποζημίωση για κάθε παιδί. Η Κ.Ε.Ε.Ε. με το υπ΄ αριθμ. 1575/2-5-2003 έγγραφό της,  μας γνωστοποίησε ότι αποφάσισε το ποσό των 20 Ευρώ ανά άτομο.

Η σημαντική αυτή κοινωνική και οικονομική κατάκτηση έτυχε εφαρμογής ήδη από την φετινή χρονιά.

          Σε ό, τι  αφορά το θέμα της επιμόρφωσης για το οποίο επίσης υπεγράφη Συλλογική Σύμβαση εργασίας (ΦΕΚ 1633/Β/31-12-2002) με το ΥΠΕΣΔΔΑ, την ΚΕΕΕ και  το Υπουργείο Ανάπτυξης, με την υπ΄ αριθμ. 100/12-5-2003 επιστολή    εστάλη σχετικό ερωτηματολόγιο σε όλους τους συναδέλφους, προκειμένου να προσδιοριστούν τα θέματα κατάρτισης και να προχωρήσουμε στην υλοποίηση των σεμιναρίων. Η ανταπόκριση των συναδέλφων ήταν άμεση και μεγάλη, αντικατοπτρίζοντας και τις αντίστοιχες ανάγκες στο συγκεκριμένο τομέα. Οι  προτεραιότητες ωστόσο που είχαν τεθεί (Εμπορικό Μητρώο, Επιμελητηριακή Νομοθεσία) δεν επέτρεψαν την περαιτέρω προώθηση του θέματος, το οποίο έχει τεθεί σε πρώτη προτεραιότητα για το 2004.

          Για το έτος 2003 η ΟΣΥΕ με τα υπ΄αρ. 84/18-4-2003 και  131/28-7-2003  έγγραφά της έθεσε προς συζήτηση και διαπραγμάτευση τα εξής θέματα:

Α. Για Συλλογική Σύμβαση   

 1. Μετάταξη υπαλλήλων σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας από αυτό που υπηρετούν εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα έστω και αν κατέχουν πτυχίο διαφορετικό από αυτά που απαιτούν οι οργανισμοί.
 2. Ωράριο Εργασίας

Εφαρμογή 35ωρου και συνεχές 7ωρο και 5νθήμερο.

 1. Επέκταση και στους υπαλλήλους της υπ΄ αριθμ. 2/2644/0022 (ΦΕΚ 301/13/3/2003) κοινής υπουργικής Απόφασης των Υπ. Οικονομικών και Ανάπτυξης που αφορά τον καθορισμό δαπανών και μετακίνησης των μελών Δ.Ε. και Δ.Σ. των επιμελητηρίων.
 2. Πρόσθετη Ασφάλιση.

Δυνατότητα πρόσθετης ασφάλισης του προσωπικού των Επιμελητηρίων (Υιοθέτησης από την πολιτεία της συμφωνίας που υπογράφτηκε από ΟΣΥΕ – ΚΕΕ – ΥΠ.ΑΝ).

 1. Να μονιμοποιηθεί (διαδικασία μοριοδότησης) το προσωπικό που εργάζεται για χρόνια στα Επιμελητήρια με διάφορες σχέσεις εργασίας (ασφαλιστικά μέτρα ή μέσω Εμπορικών συλλόγων κλπ.) και να απαγορευτεί πλέον κάθε τέτοια απασχόληση.
 2. Κοινωνικές παροχές.

Να ενταχθούν οι Υπάλληλοι των Επιμελητηρίων στις κοινωνικές παροχές της Εργατικής Εστίας (Κοινωνικός Τουρισμός, θέατρα κλπ) και στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Στεγαστικά Δάνεια κλπ).

Β. Συλλογική Συμφωνία.

 1. Οι προκαταβολές μισθών του Ν. 2081/92 να είναι άτοκες.
 2. Επίδομα χειριστή σε όλους τους υπαλλήλους που χρησιμοποιούν Η/Υ και όχι μόνο σε όσους κατέχουν οργανική θέση.
 3. Χορήγηση Οικογενειακού επιδόματος και στους δύο συζύγους αναδρομικά μέχρι 30/6/2002.
 4. Καθιέρωση νέου Μισθολογίου (θέσεις ΑΔΕΔΥ)

Τα θέματα που αναφέρονται είναι τα ελάχιστα που τίθενται για διαπραγμάτευση. Η ΟΣΥΕ σημείωνε στο έγγραφό της ότι διατηρεί το δικαίωμα να θέσει και άλλα ζητήματα και να εξειδικεύσει τα ανωτέρω ανάλογα με την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης ΑΔΕΔΥ – Κυβέρνησης.

     Στη συνέχεια η ΟΣΥΕ απέστειλε τις παρακάτω συμπληρωματικές προτάσεις:

 1. Επί των προμηθειών που διενεργούν τα Επιμελητήρια γίνεται κράτηση 3% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. στο οποίο δεν είναι μέτοχοι οι υπάλληλοι των Επιμελητηρίων. Το ίδιο συμβαίνει και στις πρόσθετες αμοιβές με κράτηση 1%. Η ΟΣΥΕ ζήτησε την κατάργηση αυτής της υποχρέωσης ή της μεταφοράς των πόρων στο ταμείο πρόνοιας των υπαλλήλων των επιμελητηρίων.
 2. Τα υπηρεσιακά συμβούλια που λειτουργούν σε επίπεδο νομού για τα νομικά πρόσωπα είναι δύσκολο να λειτουργήσουν γιατί δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό. Να δοθεί η δυνατότητα να λειτουργήσουν σε επίπεδο περιφέρειας όταν είναι δύσκολη η συγκρότηση σε επίπεδο νομού.
 3. Να επιτραπεί η μετάταξη υπαλλήλων υπηρεσιών παραμεθόριων περιοχών στα Επιμελητήρια που βρίσκονται μέσα στα όρια του ίδιου νομού, με την σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιών και των ενδιαφερομένων, για να υπάρξει καλύτερη στελέχωση των Επιμελητηρίων, έστω και αν έχουν κάνει χρήση των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 2266/94 και χωρίς να έχουν υπηρετήσει επί μία  πενταετία στην υπηρεσία που έχουν μεταταχθεί.
 4. Να δοθεί η δυνατότητα περαιτέρω παραμονής στην υπηρεσία υπαλλήλων που έχουν συμπληρώσει 35 έτη υπηρεσίας και το 60ο έτος ηλικίας.

 

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Οι στόχοι της Ομοσπονδίας μας, για το Ταμείο Πρόνοιας επικεντρώθηκαν στα εξής:

 • Ενίσχυση των Αποθεματικών του Ταμείου
 • Αύξηση της εφ΄ άπαξ παροχής

          Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σημειώσουμε ότι και οι δύο στόχοι που βάλαμε επιτεύχθηκαν:

Πρώτος: τα αποθεματικά μας είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και ήδη αγγίζουν το ποσό των 4.000.000 €  περίπου.

Δεύτερος: αύξηση της εφ΄ άπαξ παροχής. Η νέα αναλογιστική μελέτη ήταν θετική ως προς τα οικονομικά στοιχεία της και μετά από αγώνες κατορθώσαμε στις 13-11-2003 να συζητηθεί στο Συμβούλιο Επικρατείας. Έτσι δίνεται η δυνατότητα για αύξηση της εφάπαξ  παροχής κατά έξι (6) μισθούς. Αναμένουμε να καθαρογραφεί η απόφαση.

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΟΣΥΕ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ 7 ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ  ΤΟΥ ΕΒΕΑ

          Η ΟΣΥΕ στηρίζοντας το δίκαιο αίτημα επτά (7) υπαλλήλων που υπηρετούν στο ΕΒΕΑ επί μία δεκαετία βάσει προσωρινών ασφαλιστικών μέτρων, πραγματοποίησε σειρά επαφών με το ΥΠΑΝ, απέστειλε δύο επιστολές (Α.Π. 108/29-5-2003 και 190/16-9-2003) προτείνοντας να συμπεριληφθεί συγκεκριμένη τροπολογία στο σχέδιο νόμου για το Υπαίθριο Εμπόριο και πραγματοποίησε παράσταση στη Βουλή κατά την ημέρα συζήτησης του σχετικού νομοσχεδίου.

          Η τροπολογία ψηφίστηκε όπως προτάθηκε από την ΟΣΥΕ και ο δρόμος για την επίλυση του θέματος που ταλανίζει επί δεκαετία επτά (7) συναδέλφους μας άνοιξε. Η  ΟΣΥΕ θα τους στηρίξει και στα επόμενα βήματα.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΣΥΕ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ –ΓΣΕΕ – ΕΚΑ – ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΙΡΗΝΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΝΕΟΛΑΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ.

          Η ΟΣΥΕ συμμετείχε σε σειρά εκδηλώσεων που διοργάνωσαν οι παραπάνω φορείς κατά του πολέμου στο ΙΡΑΚ και δίνοντας δυναμικό παρόν μαζί με εκατομμύρια ενεργούς πολίτες από όλο τον κόσμο, ένωσε τη φωνή της λέγοντας ‘ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ – ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ’.

          Με την υπ΄αρ. 80/10-4-2004 επιστολή της κάλεσε όλους τους συναδέλφους να ανταποκριθούν στο κάλεσμα των μη κυβερνητικών οργανώσεων για παροχή βοήθειας στο δοκιμαζόμενο Ιρακινό λαό.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΟΣΥΕ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ –  Γ.Σ.  ΚΕΕ.

          Η ΟΣΥΕ συμμετείχε στο σύνολο σχεδόν των εκδηλώσεων που πραγματοποίησε η ΑΔΕΔΥ (συσκέψεις ομοσπονδιών, συνέδρια, πανελλαδική διάσκεψη κλπ.), προκειμένου να διατυπώσει τις δικές της θέσεις πάνω σε θέματα που μπορεί να προωθήσει η ανώτατη συνδικαλιστική οργάνωση της χώρας.

          Η  συμμετοχή της ΟΣΥΕ στις συνελεύσεις της ΚΕΕ έχει καθιερωθεί, η φωνή των εργαζομένων ακούγεται, λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τις διοικήσεις, ενώ η συνεργασία μεταξύ εργαζομένων, διοικήσεων και ΚΕΕ είναι άριστη.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ

          Αντιπροσωπεία της ΟΣΥΕ αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Μιχ. Γιάγκα, τη Β΄ Αντιπρόεδρο  Μαρ. Παπαδάτου και τα μέλη Φώτη Φλεριανό και Ελένη Φώτη, συμμετείχαν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Ευρωεπιμελητηρίου, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2003 στη Ρώμη.

          Επισκέφθηκαν επίσης το Επιμελητήριο της Ρώμης  και ενημερώθηκαν για τον τρόπο λειτουργίας του και για το Εμπορικό Μητρώο, που εφαρμόζεται στη χώρα αυτή.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ

          Δυναμική  ήταν και πάλι η συμμετοχή της  ΟΣΥΕ σε όλες τις απεργίες που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ για το μισθολόγιο, για το ασφαλιστικό, για τις συνθήκες εργασίας,  για το οικογενειακό επίδομα και τα λοιπά θέματα που μας απασχολούν.

 

ΔΙΗΜΕΡΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 27 ΚΑΙ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΤΟ  ΜΕΛΛΟΝ, Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ στις ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ».

          Η ΟΣΥΕ με τη συμμετοχή των Επιμελητηρίων, της ΚΕΕ και με την αιγίδα του ΥΠ.ΑΝ, διοργάνωσε στις 27 και 28 Ιουνίου, διήμερη συνδιάσκεψη με θέμα: «Το  μέλλον, η βιωσιμότητα και ο ρόλος των Επιμελητηρίων στις νέες Οικονομικές και Τεχνολογικές συνθήκες». Η διοργάνωση της εν λόγω ημερίδας είχε προγραμματιστεί από την ΟΣΥΕ ήδη από τις αρχές του 2003.

          Μετά όμως και τις εξελίξεις (ανάθεση μελέτης για το Εμπορικό Μητρώο, εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3052/2002 «Απλουστεύσεις στον κώδικα βιβλίων και στοιχείων … και λοιπές ρυθμίσεις»),  η διοργάνωση του παραπάνω συνεδρίου, ήταν επίκαιρη και επιβεβλημένη, με στόχο να τεκμηριωθούν από κοινού με την πολιτεία ρεαλιστικές και εφικτές λύσεις για τη βιωσιμότητα των Επιμελητηρίων, καθώς και για την ενίσχυση και καταξίωση του ρόλου τους.

          Η συνδιάσκεψη σημείωσε σημαντική επιτυχία. Τριακόσια πενήντα (350) περίπου μέλη της Επιμελητηριακής κοινότητας – Πρόεδροι, Μέλη Δ.Σ και Στελέχη Επιμελητηρίων απ΄ όλη την χώρα – παρακολούθησαν τις εργασίες της συνδιάσκεψης, κατά τις δύο μέρες διεξαγωγής της, όπου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τα Επιμελητήρια και τον Επιχειρηματικό κόσμο.

          Την  έναρξη των εργασιών έκανε ο πρόεδρος της ΟΣΥΕ κ. Μιχάλης Γιάγκας καθορίζοντας και εξηγώντας το πλαίσιο και τη σκοπιμότητα διεξαγωγής της συνδιάσκεψης αλλά και τις θέσεις και τους στόχους της Ομοσπονδίας για την αναβάθμιση των επιμελητηρίων και των εργαζομένων σ΄ αυτά μέσα από την τήρηση του Εμπορικού Μητρώου και  την τροποποίηση της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας.

          Την πρώτη μέρα ο κ. Ι. Καλογερόπουλος, ειδικός επιστήμονας ΒΕΑ, αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε η ΟΣΥΕ για την εξέλιξη του Επιμελητηριακού θεσμού και την συμβολή των Επιμελητηρίων στην Ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών  και της Εθνικής Οικονομίας, ενώ ο Διευθυντής του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων κ. Γιάννης Δασκαλόπουλος μίλησε για τις Αστικές εταιρείες, τους νέους θεσμούς (ΚΕΤΑ, ΚΥΕ κλπ), την σχέση που έχουν με τα Επιμελητήρια, και ανέλυσε τον τρόπο λειτουργίας τους , τις θετικές αλλά και τις αρνητικές τους πλευρές.

          Την εμπειρία τους από την λειτουργία δύο Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων, των Παρισίων και του Αμβούργου, μετέφεραν αντίστοιχα η κα Σάντρα Πέννιγκ και η κα Μαίρη Παπασχοινοπούλου.

          Τη Δεύτερη μέρα η Γενική Γραμματέας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης κα Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου μίλησε για την προοπτική ανάπτυξης του Εμπορικού Μητρώου και τον ρόλο που καλούνται να παίξουν τα Επιμελητήρια, ενώ οι κ.κ. Μαρτάκος Δρακούλης Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ και Πάγκαλος Σταύρος, εκπρόσωποι της μελετητικής ομάδας παρουσίασαν τα αποτελέσματα της μελέτης που προκήρυξε το ΥΠ.ΑΝ για το ποιος μπορεί και πρέπει να τηρήσει το Εμπορικό Μητρώο και τι περιεχόμενο θα έχει αυτό.

          Παρεμβάσεις έκαναν οι κ.κ. Βλαχογιάννης Μανόλης β΄Αντιπρόεδρος ΕΒΕΘ, Πολιτίδης Παναγιώτης Διευθυντής Εμπορίου και Βιομηχανίας ΕΒΕΘ και Ξυλούρης Γεώργιος Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

          Χαιρετισμό απηύθυνε ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Άκης Τσοχατζόπουλος δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο Εμπορικό Μητρώο, στις νέες αρμοδιότητες των Επιμελητηρίων και στην αναβάθμισή τους που θα προέλθει με την τροποποίηση της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας θέτοντας ως χρόνο έναρξης υλοποίησης των εξαγγελιών τις αρχές του φθινοπώρου.

          Επίσης παραβρέθηκαν και χαιρέτησαν, ο Βουλευτής Επικρατείας της Ν. Δημοκρατίας κ. Γιάννης Παπαθανασίου, ο εκπρόσωπος του Συνασπισμού κ. Γιάννης Τόλιος, ο Πρόεδρος της ΚΕΕ κ. Γεώργιος Κασιμάτης, ο Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Ιωάννης Γρανίτσας, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ κ. Δημήτρης Φέτσης και εκπρόσωποι του Γραφείου Βρυξελών της ΚΕΕ.

          Από τις τοποθετήσεις και τους προβληματισμούς που αναπτύχθηκαν καατέστη σαφές ότι η αναβάθμιση του ρόλου των Επιμελητηρίων θα προέλθει μέσα από την εφαρμογή του Εμπορικού Μητρώου και την παραχώρηση νέων αρμοδιοτήτων οι οποίες θα προσδιοριστούν πολύ σύντομα με την τροποποίηση της επιμελητηριακής νομοθεσίας.

          Η πολιτεία δια στόματος του Υπουργού Ανάπτυξης υποσχέθηκε ότι θα πάρει τις σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες.

          Τα Επιμελητήρια ως φυσικοί φορείς της επιχειρηματικής τάξης καλούνται και πρέπει να ανταποκριθούν στην πρόκληση για την επιτυχία του εγχειρήματος.

          Απαιτείται λοιπόν το επόμενο διάστημα όλη η Επιμελητηριακή κοινότητα (διοικήσεις-εργαζόμενοι-μέλη) να βρίσκονται σε ετοιμότητα για να παρέμβουν στις σχεδιαζόμενες εξελίξεις, να κατοχυρώσουν και να καταξιώσουν τον νέο τους ρόλο.


ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

           Στις 9/6/2003 σε συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ο Υπουργός κ. Άκης Τσοχατζόπουλος,  παρουσία του Υφυπουργού κ. Χρήστου Θεοδώρου, της Γεν. Γραμματέως κας Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, της Γεν. Διευθ. Κας Ιωάννας Χατζοπούλου, υπηρεσιακών παραγόντων, του Προέδρου της ΚΕΕ, Προέδρων και εκπροσώπων επιμελητηρίων και της ΟΣΥΕ,  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ  τα αποτελέσματα της μελέτης για την τήρηση του Εμπορικού Μητρώου, σύμφωνα με τα οποία επιφυλάσσεται σημαντικός ρόλος για τα Επιμελητήρια.

          Η ΟΣΥΕ  χαιρέτισε τις εξαγγελίες του Υπουργού Ανάπτυξης για το Εμπορικό Μητρώο και για το νέο ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν τα Επιμελητήρια. Η εξέλιξη αυτή ήταν ιδιαίτερα σημαντική, σύμφωνη με τους στόχους του συνδικαλιστικού κινήματος και δικαίωση των αγώνων των Επιμελητηριακών υπαλλήλων.

          Η ΟΣΥΕ  δήλωσε ότι αποδέχεται την πρόκληση και  ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια από τους εργαζόμενους στα Επιμελητήρια για την υλοποίηση, το συντομότερο δυνατόν του Εμπορικού Μητρώου με στόχο να ωφεληθεί τα μέγιστα, ο τελικός αποδέκτης των μεταρρυθμίσεων και των υπηρεσιών, ο επιχειρηματικός κόσμος.

          Αμέσως μετά τις εξαγγελίες του ΥΠΑΝ η ΟΣΥΕ πραγματοποίησε σειρά συσκέψεων με στελέχη επιμελητηρίων για τη διαμόρφωση των θέσεών της για το θέμα. Συνάντηση έγινε και με τον Πρόεδρο της ΚΕΕ.

          Στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή που συγκρότησε το ΥΠΑΝ για το Εμπορικό Μητρώο και την Επιμελητηριακή Νομοθεσία, η ΟΣΥΕ  συμμετείχε με τον Πρόεδρό της κ. Μιχάλη Γιάγκα και τη Γεν. Γραμματέα κ. Παρ. Γιοβανοπούλου ως αναπληρώτριά του.

          Στα πλαίσια της συμμετοχής μας στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή κατατέθηκαν οι παρακάτω θέσεις για το Εμπορικό Μητρώο και την Επιμελητηριακή Νομοθεσία:

 

« Γενικές παρατηρήσεις:

Α) Το Εμπορικό Μητρώο πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. Άρα η νομοθετική ρύθμιση πρέπει να είναι ενιαία.

Β) Ο Διαγωνισμός για την υλοποίηση του Εμπορικού Μητρώου πρέπει να περιλαμβάνει και την ταυτόχρονη διασύνδεση των Επιμελητηρίων με την κεντρική βάση.

Γ) Το σχέδιο νόμου που παραδόθηκε κινείται σε θετική κατεύθυνση και αποτελεί την κατ’ αρχήν βάση για συζήτηση, παρατηρήσεις, παρεμβάσεις και διορθώσεις,

Δ) Η  βασική δομή που προτείνεται για την τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου είναι η μόνη εφικτή στη δεδομένη στιγμή, αλλά θεωρείται σκόπιμο να υπάρχει και δεύτερος  server ( Mirror) στη Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων.

Ε)  Οι υπουργικές Αποφάσεις και τα Προεδρικά διατάγματα για να εκδοθούν θα πρέπει να έχουν προηγουμένως γνώμη της Κ.Ε.Ε. η οποία θα δίνεται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

ΣΤ) Να προβλεφθεί η θεσμοθέτηση επιτροπής παρακολούθησης της εφαρμογής του Εμπορικού Μητρώου με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων (Υπ. Ανάπτυξης – Επιμελητήρια κλπ.).

Ζ)   Να προβλεφθεί διαδικασία μετάπτωσης των αρχείων που τηρούν σήμερα τα Επιμελητήρια σε αυτά του Εμπορικού Μητρώου ούτως ώστε στην πλήρη εφαρμογή να ταυτίζονται.

Η) Τα Επιμελητήρια να έχουν δικαίωμα επεξεργασίας στοιχείων από όλο το Γ.Ε.ΜΗ. για δική τους χρήση.

«Παρατηρήσεις κατ’ άρθρο»:

Άρθρο 1

παρ. 1: Συνιστάται Εμπορικό Μητρώο στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλες οι επιχειρήσεις, κατά την έννοια του Εμπορικού Κώδικα, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

παρ. 2: Εγγράφονται στο Μητρώο και οι Αστικοί Συνεταιρισμοί που μέχρι σήμερα εγγράφονται στα μητρώα των Επιμελητηρίων

Άρθρο 2,

παρ. 1:  Να  προστεθεί και ηλεκτρονική μορφή και να διαγραφεί «…και νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων»

παρ. 4: Αρμόδιο Επιμελητήριο ορίζεται το οικείο και καθ’ ύλην (να προστεθεί)….

παρ. 8: Να προστεθεί ότι οι ανωτέρω επιχειρήσεις αποτελούν μέλη των καθ΄ ύλην Επιμελητηρίων και να ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 5.

Με Π.Δ ή Υπ. Απόφαση προσδιορίζονται οι Επιμελητηριακές περιοχές και  τα Επαγγέλματα (ΣΤΑΚΟΔ) που αντιστοιχούν στα Επιμελητήρια (Αθήνας-Πειραιά-Θεσσαλονίκης- Ροδόπης) ή για την κατάταξη σε τμήματα στα ενιαία Επιμελητήρια ως προς την εγγραφή στο Μητρώο.

Άρθρο 3,

παρ. 3.1: Να προστεθεί «Ο τυχόν διακριτικός τίτλος»

παρ. 4α: Να διευκρινιστεί ότι δεν αποτελεί κώλυμα εγγραφής στο Μητρώο η άδεια λειτουργίας για λειτουργούσες ήδη επιχειρήσεις

παρ. 5β: Οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες…. με το ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα και μεταξύ τους (να προστεθεί)….

Πρέπει να προβλεφθεί δευτεροβάθμια κρίση σε περίπτωση απόρριψης σε πρώτο επίπεδο

΄Αρθρο 5,

 παρ. 1,γ: Θα πρέπει να προβλέπεται και η διαγραφή επιχειρήσεων που έχουν πτωχεύσει αλλά οι εργασίες πτώχευσης έχουν ανασταλεί για διάφορους λόγους

παρ. 1δ: …. που υποβάλει στο Γ.Ε.ΜΗ ο εκκαθαριστής να αντικατασταθεί «…που υποβάλει στο οικείο Επιμελητήριο ο εκκαθαριστής»

παρ. 2: «…. μόνο τα ακόλουθα στοιχεία για την διαγραφείσα επιχείρηση» να αντικατασταθεί «…. με όλα τα στοιχεία».

παρ. 4:«…με απόφαση της Κεντρικής Υπηρεσίας» ν’ αντικατασταθεί «…με απόφαση του οικείου Επιμελητηρίου»

Το χρονικό διάστημα των 2 μηνών καθώς και «…με υπαιτιότητα ή ευθύνη, εν όλω ή εν μέρει του υπόχρεου», να επανεξεταστούν.

 

΄Αρθρο 6,

παρ. 4: Το «…με απόφαση της Κεντρικής Υπηρεσίας» ν’ αντικατασταθεί με «…με απόφαση του οικείου Επιμελητηρίου»

Επίσης η προθεσμία των 5ημερών, σε συνδυασμό με την ασάφεια ως προς την εξασφάλιση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση, είναι πολύ σύντομη και πρέπει να επανεξεταστεί.

Παρ. 5: Η καταβολή των πάσης φύσεως συνδρομών …… θα γίνεται στα οικεία Επιμελητήρια και στα δημόσια ταμεία……..

΄Αρθρο 7,

παρ. 1: «…η Κεντρική Υπηρεσία» να προστεθεί «…ή το οικείο Επιμελητήριο».

 

Να προβλεφθεί δυνατότητα ένστασης του υπόχρεου

΄Αρθρο 8,

παρ. 4: «… στην Κεντρική Υπηρεσία» ν’ αντικατασταθεί με «…στο οικείο Επιμελητήριο»

 

΄Αρθρο 9,

παρ. 2: «…από το Υπουργείο Ανάπτυξης» να προστεθεί «τα Επιμελητήρια»

΄Αρθρο 12,

παρ. 1: Να επαναδιατυπωθεί όλη η παράγραφος διότι:

ο χρόνος έκδοσης των σχετικών Προεδρ. Διαταγμάτων δεν είναι δεσμευτικός με συνέπεια στη σύσταση της Κεντρικής Υπηρεσίας που χωρίς αυτή δεν λειτουργεί το Μητρώο το Προεδρ. Διάταγμα δεν μπορεί να ορίζει την μισθολογική και υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των Επιμελητηρίων στις σχετικές θέσεις.

 

Μεταβατικές διατάξεις

1.   Τα Επιμελητήρια και μέχρι την έκδοση των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων για τους νέους οργανισμούς εξαιρούνται των διατάξεων του  νόμου που απαγορεύει τη σύσταση νέων θέσεων.

2.   Επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας από αυτό που υπηρετούν εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα έστω και αν κατέχουν πτυχίο διαφορετικό από αυτά που απαιτούν οι οργανισμοί.

3.   Επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων υπηρεσιών παραμεθόριων περιοχών στα Επιμελητήρια που βρίσκονται μέσα στα όρια του ίδιου νομού, με την σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιών και των ενδιαφερομένων, για να υπάρξει καλύτερη στελέχωση των Επιμελητηρίων, έστω και αν έχουν κάνει χρήση των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 2266/94 και χωρίς να έχουν υπηρετήσει επί μία πενταετία στην υπηρεσία που έχουν μεταταχθεί.

4.   Για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών εφαρμογής του Εμπορικού Μητρώου, και κατά τη μεταβατική περίοδο, το προσωπικό των Επιμελητηρίων εντάσσεται σε ομάδες εργασίας . Η αμοιβή καθορίζεται με υπουργική απόφαση κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού ανάπτυξης δίνονται κίνητρα εκπαίδευσης στο προσωπικό για την εφαρμογή του Εμπορικού Μητρώου.

5.   Επέκταση και στους υπαλλήλους της υπ’ αριθμ. 2/2644/0022 (ΦΕΚ 301/13/3/2003) κοινής υπουργικής Απόφασης των Υπ. Οικονομικών και Ανάπτυξης που αφορά τον καθορισμό δαπανών και μετακίνησης των μελών Δ.Ε  και Δ.Σ των Επιμελητηρίων.

6.    Επί των προμηθειών που διενεργούν τα Επιμελητήρια γίνεται κράτηση 3% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. στο οποίο δεν είναι μέτοχοι οι υπάλληλοι των Επιμελητηρίων. Το ίδιο συμβαίνει και στις πρόσθετες αμοιβές με κράτηση 1%. Ζητούμε την κατάργηση αυτής της υποχρέωσης ή της μεταφοράς των πόρων στο ταμείο πρόνοιας των υπαλλήλων των Επιμελητηρίων.

7.   Οι προκαταβολές μισθών του Ν. 2081/92 να είναι άτοκες.

8.   Να μονιμοποιηθεί (διαδικασία μοριοδότησης) το προσωπικό που εργάζεται  για χρόνια  στα  Επιμελητήρια με διάφορες σχέσεις εργασίας

(ασφαλιστικά μέτρα ή μέσω εμπορικών συλλόγων κλπ) και να   απαγορευτεί πλέον κάθε τέτοια απασχόληση.

9.   Να θεσπιστεί ενιαίος κανονισμός προμηθειών.

10.               Να μην επιτρέπεται η ίδρυση εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όταν το αντικείμενό τους είναι ίδιο ή παρεμφερές με το αντικείμενο των Επιμελητηρίων και αν δεν υπάρχει μελέτη βιωσιμότητας. Η οικονομική συμμετοχή των  επιμελητηρίων θα αναφέρεται μόνο στο μετοχικό κεφάλαιο και να απαγορεύεται η επιχορήγηση από τα επιμελητήρια.

11.                Διοικητικός Προϊστάμενος : Επαναφορά του άρθρου 29 του ν. 1746/88 με παράλληλο ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων.

12.                Ταμείο Προνοίας: Επαναφορά της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 1746/88 που προβλέπει την κάλυψη των ελλειμμάτων του Ταμείου όταν υπάρχουν. Να φύγει η λέξη «δύναται»

13.               Συμμετοχή των εργαζόμενων στη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου.

14.                Η αποζημίωση του άρθρου 4 παρ. 8 είναι αυτοτελής και δεν αποτελεί ούτε μισθό ούτε σύνταξη. Για τον λόγο αυτό πρέπει να προστεθεί « κατ εξαίρεση κείμενων διατάξεων».

15.               Να τεθούν στο τραπέζι για συζήτηση τα θέματα που συζητήθηκαν στη σύσκεψη της 20-Ιουλίου 2000 στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

 1. Να συσταθεί ειδικός λογαριασμός για την «κοινωνική αλληλεγγύη των υπαλλήλων»

          Παράλληλα ο Πρόεδρος και μέλη του ΔΣ της ΟΣΥΕ πραγματοποίησαν σειρά συναντήσεων σε Επιμελητήρια της χώρας ( Θεσ/νίκη, Σέρρες, Κιλκίς, Λάρισα, Βόλος, Ρόδος, Ηράκλειο, ΒΕΑ, ΕΕΑ, ΕΕΠ, ΒΕΠ) για την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των συναδέλφων.

          Τέλος ζητήθηκε και ενόψει του συνεδρίου από όλους τους συλλόγους να διατυπώσουν τις θέσεις τους για τα θέματα αυτά και όλοι σχεδόν ανταποκρίθηκαν.

 Αγαπητοί Συνάδελφοι,

          Το 16ο Συνέδριο της ΟΣΥΕ συνέρχεται σε χρονική στιγμή όπου ο Επιμελητηριακός θεσμός βρίσκεται μπροστά σε νέες προκλήσεις.

          Με τη διήμερη Συνδιάσκεψη  που πραγματοποιήσαμε τον Ιούνιο στην Αθήνα, οι εργαζόμενοι στα Επιμελητήρια ανοίξαμε έναν αναγκαίο διάλογο στην Επιμελητηριακή οικογένεια που αφορά το μέλλον, τη βιωσιμότητα και το ρόλο των Επιμελητηρίων στις νέες Οικονομικές και Τεχνολογικές συνθήκες.

          Η κατάθεση του νομοσχεδίου για το ΓΕΜΗ και η συμμετοχή της Ομοσπονδίας μας στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή του ΥΠΑΝ για το ΓΕΜΗ και την Επιμελητηριακή νομοθεσία αποδεικνύουν την κινητικότητα γύρω από τον Επιμελητηριακό θεσμό που όλοι μας οραματιστήκαμε και αγωνιζόμαστε.

          Η γενικά καλή συνεργασία μας με τα μέλη της Διοίκησης και τους επιχειρηματίες μέλη μας σκιάστηκε μερικές φορές από αντεγκλήσεις και παρεξηγήσεις, όπου σαν Ομοσπονδία προσπαθήσαμε να παρέμβουμε με πυξίδα το συμφέρον του κύρους του επιμελητηριακού θεσμού που αντανακλά σε όλους μας.

          Ίσως μια δουλειά που πρέπει να κάνουμε για το Επιμελητήριο της τρίτης χιλιετηρίδας είναι η καταγραφή των κανόνων και των διαδικασιών,  των αυτονόητων για τους εργαζόμενους και τις διοικήσεις στα Επιμελητήρια όλης της χώρας, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

          Πάνω στο επίκαιρο ζήτημα της σύγκλισης της χώρας μας με τις οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζήτημα στο οποίο θα εστιαστούν και οι επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, πρέπει να τοποθετηθούμε  αναδεικνύοντας το δικό μας πρόγραμμα σύγκλισης που θα βάλει και τα Επιμελητήρια της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή τροχιά, αλλά και εμάς σαν εργαζόμενους στο επίπεδο των Ευρωπαίων συναδέλφων μας.

 

Κατεβάστε το αρχείο: