Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022

Δελτίο Τύπου

Print Friendly, PDF & Email
23/11/2003

Πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Νοεμβρίου 2003, στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (Ακαδημίας 7-9) το 16ο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο Ο.Σ.Υ.Ε. Στο συνέδριο παραβρέθηκαν και χαιρέτησαν ο Πρόεδρος του Β.Ε.Α κος Δημήτρης Χαρίσης, που στάθηκε ιδιαίτερα στην σημασία της αγαστής συνεργασίας Διοικήσεων και εργαζομένων για την προώθηση των στόχων και την ανάπτυξη των Επιμελητηρίων, ο Γεν. Γραμματέας κος Ραβάνης, η πρόεδρος των συμβασιούχων υπαλλήλων Επιμελητηρίων κα Μίνα Κοιλάκου, πρόεδροι και εκπρόσωποι πρωτοβάθμιων σωματείων και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Εκ μέρους του Δ.Σ της Ο.Σ.Υ.Ε η Γενική Γραμματέας κα Βούλα Γιοβανοπούλου έκανε το Διοικητικό απολογισμό τονίζοντας τα επιτεύγματα της Ομοσπονδίας κατά την προηγούμενη χρονιά (καθιέρωση επιδόματος 176 Ευρώ, Συλλογικές Διαπραγματεύσεις, Επιμελητηριακή συνδιάσκεψη, ταμείο Πρόνοιας, Εμπορικό Μητρώο κλπ) ενώ ο Ταμίας κος Οικονόμου Κώστας έκανε το Οικονομικό απολογισμό και η εξελεγκτική Επιτροπή διάβασε την έκθεσή της για τα αποτελέσματα του ελέγχου που έκανε.

          Μετά από ουσιαστικό διάλογο εγκρίθηκαν ομόφωνα τόσο ο Διοικητικός όσο και ο Οικονομικός απολογισμός. Κατά την δεύτερη μέρα ο αντιπρόεδρος της Ο.Σ.Υ.Ε κος Πέτκας Παναγιώτης αναφέρθηκε στις ενέργειες που έγιναν από την Ο.Σ.Υ.Ε για την ενίσχυση των αποθεματικών του Ταμείου Πρόνοιας με την καθιέρωση του 0,5% επί των εισπράξεων από συνδρομές γεγονός που μας επέτρεψε να έχουμε θετική αναλογιστική μελέτη και επί τέλους, να γίνεται πράξη ή αύξηση του εφ’ άπαξ μετά και την συζήτηση του θέματος στο συμβούλιο της επικρατείας στις 13 Νοεμβρίου.

            Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κος Μιχάλης Γιάγκας αναφέρθηκε στο ιστορικό του Εμπορικού Μητρώου, ανέλυσε τις θέσεις της Ο.Σ.Υ.Ε όπως έχουν καταγραφεί στο υπ’ αριθμ. 2115/10-9-2003 έγγραφο προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και ενημέρωσε το σώμα για τις τελευταίες εξελίξεις. Σύμφωνα με αυτές, τις επόμενες μέρες θα δοθεί στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Ανάπτυξης το σχέδιο νόμου για το Εμπορικό Μητρώο και την τροποποίηση της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά τις παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων.

               Ταυτόχρονα προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για την υλοποίηση του ΓΕΜΗ όπως προβλέπονταν στη σχετική μελέτη. Παράλληλα, το Υπουργείο Ανάπτυξης, κάνοντας αποδεκτό το αίτημα της Ο.Σ.Υ.Ε για ταυτόχρονη μηχανογραφική διασύνδεση των επιμελητηρίων μεταξύ τους και με το ΓΕΜΗ, εξασφάλισε πρόσθετη χρηματοδότηση του έργου από το πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα ύψους 1,4 – 1,7 εκατομμυρίων Ευρώ. Επίσης για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, από την καθιέρωση του Εμπορικού Μητρώου, σε ανθρώπινο δυναμικό, συνιστώνται με το σχέδιο νόμου αρκετές νέες θέσεις στους οργανισμούς των Επιμελητηρίων.

              Οι σύνεδροι στη συντριπτική τους πλειοψηφία τοποθετήθηκαν για τις τελευταίες εξελίξεις με πνεύμα συνεργασίας και εποικοδομητικού διαλόγου με στόχο την διασφάλιση και καθιέρωση το ταχύτερο δυνατόν του Εμπορικού Μητρώου. Τέλος το συνέδριο με ομόφωνη απόφασή του εξουσιοδότησε το Δ.Σ της Ο.Σ.Υ.Ε να χειριστεί και στο μέλλον τα θέματα εφαρμογής του Εμπορικού Μητρώου και της Επιμελητηριακής νομοθεσίας στο πλαίσιο των ήδη διαμορφωμένων προτάσεων.