Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση Συνεδρίου

Print Friendly, PDF & Email
01/11/2000


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Υ.Ε.)

Ακαδημίας 7, Αθήνα 106 71

Τηλ.: 3609675 Fax: 3628352

Τηλ. Προέδρου: 4116729 – 0977260296 – Fax: 4179495

 

ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ο.Σ.Υ.Ε

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

16-18 Νοεμβρίου 2000

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Ενημέρωση για την Δραστηριότητα της Ο.Σ.Υ.Ε το 2000

Εισήγηση: Μιχάλης Γιάγκας, Πρόεδρος Ο.Σ.Υ.Ε

2. Τροποποίηση Επιμελητηριακής Νομοθεσίας

Εισήγηση: Μαριάνθη Παπαδάτου, Γραμματέας Ο.Σ.Υ.Ε

3. Τροποποίηση Καταστατικού

Εισήγηση: Φώτης Φλεριανός, Μέλος Ο.Σ.Υ.Ε

4. Αποτελέσματα Συλλογικών Διαπραγματεύσεων

Εισήγηση: Παναγιώτης Πέτκας, Αντιπρόεδρος Ο.Σ.Υ.Ε

5. Ο ρόλος των Επιμελητηρίων στην Ολυμπιάδα 2004

Εισήγηση: Ελένη Φώτη, Αν. Μέλος Ο.Σ.Υ.Ε

6. Καθορισμός Πλαισίου Δράσης για το 2001

Εισήγηση:  Νικόλαος Μουρκάκος, Μέλος Ο.Σ.Υ.Ε

 

Ο Πρόεδρος

Μιχάλης Γιάγκας

 

Κατεβάστε το αρχείο: