Σάββατο, 18 Μαΐου 2024

Διοίκηση


16/09/2016
Print Friendly, PDF & Email

Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Σ.Υ.Ε.

Γιάγκας Μιχάλης, Πρόεδρος,
Παναγόπουλος Χρήστος, Α΄ Αντιπρόεδρος
Παπαβασιλείου Ελπίδα, Β΄ Αντιπρόεδρος
Γιοβανοπούλου Παρασκευή, Γεν. Γραμματέας
Χρηστίδης Βασίλειος, Ταμίας
Αλεξόπουλος Χρήστος, Μέλος
Δασκαλόπουλος Ιωάννης, Μέλος
Μωρογιώργα Σταυρούλα, Μέλος
Σαλαπάτας Βασίλης, Μέλος