Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2020

Συνάντηση του Προέδρου της Ο.Σ.Υ.Ε. Μιχάλη Γιάγκα με τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε.Ε. Κωνσταντίνο Μίχαλο

Print Friendly, PDF & Email
04/09/2018

                                 

Θέματα που αφορούν στην εξέλιξη των Επιμελητηρίων και των εργαζόμενων σ’ αυτά συζήτησαν ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων κ. Μιχάλης Γιάγκας με τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε.Ε κ. Κωνσταντίνο Μίχαλο.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου στα γραφεία του Ε.Β.Ε.Α., παρουσία του Γεν. Γραμματέα της Κ.Ε.Ε.Ε. κ. Παναγιώτη Αγνιάδη, έγινε ανάλυση της κατάστασης που διαμορφώνεται στον Επιμελητηριακό χώρο μετά την ψήφιση και εφαρμογή της νέας Επιμελητηριακής νομοθεσίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε:

– Στην επιτάχυνση των διαδικασιών πρόσληψης των εργαζομένων με διάφορες σχέσεις εργασίας στα Επιμελητήρια.

– Στην ΚΥΑ (63577) που επιβάλλει την Πιστοποίηση των υπαλλήλων των Επιμελητηρίων ως χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ

– Στον τρόπο λειτουργίας των Κ.Υ.ΕΠΙΧ.

– Στην εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρ. 2 του άρθρου 85 του Ν. 4497/17.

– Στη λειτουργία του Εποπτικού συμβουλίου του Γ.Ε.ΜΗ.

Η συζήτηση διεξήχθη σε κλίμα συνεργασίας και συνεννόησης και υπήρξε ταύτιση απόψεων στο τρόπο αντιμετώπισης και επίλυσης των θεμάτων.