Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2021

Συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κ. Σωτήρη Αναγνωστόπουλο

Print Friendly, PDF & Email
03/10/2021

Έγινε συζήτηση για υπηρεσιακά θέματα και τη λειτουργία του Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ).