Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023

Συνάντηση με τους Διευθυντές των Επιμελητηρίων

Print Friendly, PDF & Email
02/03/2013

 

Αριθμ. Πρωτ: 5

 

Προς

Τους Διευθυντές των Επιμελητηρίων:

Β.Ε.Α κο Μορισαίο

Β.Ε.Θ, κα Κουκιόγλου

Β.Ε.Π. κο Γεωργουσόπουλο

Ε.Β.Ε.Α κο Μπάτση

Ε.Β.Ε.Θ, κα Βλαχοπούλου

Ε.Β.Ε.Π, κα Κοστορίζου

Ε.Ε.Α, κα Ζωάκη

Ε.Ε.Θ, κο Σαλακίδη

Ε.Ε.Π, κο Βόντα

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ κα Χρηστάκη

Κ.Ε.Ε κα Πολίτη

Εξαιρετικά ΕΠΕΙΓΟΝ

 

Θέμα: Συνάντηση για το Εμπορικό Μητρώο

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζεται ανατέθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης στην Ένωση Νομικών Προσώπων (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Teniagon Τεχνολογικές και Επιχειρηματικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε, Thek Consulting ΑΕ Σύμβουλος Επιχειρήσεων) η μελέτη για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ήδη άρχισαν οι επισκέψεις στους αρμόδιους φορείς.

Για την διαμόρφωση κοινής θέσης στο ζήτημα, καλείστε να συμμετάσχετε σε σύσκεψη την Τετάρτη 5/2/03 ώρα 11,30 στα γραφεία της Ο.Σ.Υ.Ε Ακαδημίας 7-9

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος η παρουσία σας είναι απαραίτητη. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η δική σας παρουσία καλό είναι να παρευρεθεί αντικαταστάτης σας.

Οι διοικήσεις παρακαλούνται να διευκολύνουν τους υπηρεσιακούς παράγοντες.

 

 

 

Με εκτίμηση

 

Ο Πρόεδρος                                         Η Γραμματέας

 

Μιχάλης Γιάγκας                        Παρασκευή Γιοβανοπούλου