Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Print Friendly, PDF & Email
17/02/2009

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 20ΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ο.Σ.Υ.Ε.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:           13 και 14 Φεβρουαρίου 2009

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ   :            ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου)   

 

1Η ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΕΥΗ  13/2/2009

 

09:30 – 10:00         ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ – ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ

 

10:00 – 11:00        ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

  • ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Σ.Υ.Ε.
  • ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11:30                     Νομιμοποίηση Συνέδρων

 

11.45                     Εκλογή Προεδρείου

 

12:00                     Διοικητικός Απολογισμός Ο.Σ.Υ.Ε.

Οικονομικός Απολογισμός

Παρεμβάσεις Συνέδρων

 

14:30                     ΓΕΥΜΑ

 

16:00         · Παρουσίαση Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου

Από τον συνάδελφο Γιάννη Δασκαλόπουλο

 

  • Τα Επιμελητήρια μετά τη ψήφιση του Εμπορικού Μητρώου

και της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας.

(Προβλήματα, δυσλειτουργίες, ανάγκη αλλαγών).

 

  • Σκέψεις – Προβληματισμός – Τοποθετήσεις συνέδρων

 

21:00                     ΔΕΙΠΝΟ

 

2Η ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ  14/2/2009

 

09:30                     Έναρξη εργασιών 2ης  μέρας

  • Υπαλληλικά θέματα:
  • Ασφαλιστικό και Κατάσταση Ταμείου Πρόνοιας – Εφ’ άπαξ μετά την ενοποίηση των Ταμείων.
  • Συλλογικές Διαπραγματεύσεις.
  • Οικονομική κατάσταση Υπαλλήλων – Μισθολόγιο – Επιτροπές
  • Σχέσεις Διοικήσεων – Υπαλλήλων

 

12:00 – 12:.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 

12:30

  • Στόχοι συνδικαλιστικού κινήματος. Διεκδικητικό πλαίσιο

Ο.Σ.Υ.Ε.

Τοποθετήσεις Συνέδρων.

Αποφάσεις – Ψηφίσματα

16:00                     ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ – ΓΕΥΜΑ

 

Κατεβάστε το αρχείο: