Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2021

Νομοθετική ρύθμιση για το Εφ άπαξ

Print Friendly, PDF & Email
29/07/2016

 

Προς

– Συλλόγους μέλη της Ο.Σ.Υ.Ε

– Όλους τους συναδέλφους

– ΚΕΕΕ

– Επιμελητήρια

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι στο νόμο για το ασφαλιστικό που ψηφίστηκε την Κυριακή 8/5/2016 περιλήφθηκε διάταξη η οποία δικαιώνει τις προσπάθειες της Ο.Σ.Υ.Ε και των επιμελητηριακών Υπαλλήλων για χορήγηση εφ’ άπαξ παροχής σύμφωνα με τις καταβαλλόμενες εισφορές.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 35 αναφέρεται: «Για τους μισθωτούς με εισφορά ύψους διαφόρου του 4% ή με σταθερό ποσό εισφοράς το ως άνω ποσό (60%) θα αναπροσαρμόζεται αναλογικά ως προς το ύψος της εισφοράς, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής»

 Είναι γνωστό ότι η πλειοψηφία των Επιμελητηριακών Υπαλλήλων καταβάλλει εισφορές 8,5%. Άρα θα υπάρξει ανάλογη προσαρμογή στον τρόπο υπολογισμού του εφ’ άπαξ.

Η θετική αυτή εξέλιξη για τους επιμελητηριακούς υπαλλήλους επιτεύχθηκε, μετά την επιστολή (αρ. πρωτ. 2/21-2-2016) της ΟΣΥΕ προς την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, την επικοινωνία που είχαμε με το Υπουργό κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο και τις αλλεπάλληλες συναντήσεις με τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο και το Γενικό Γραμματέα κ. Νικόλαο Φράγκο στους οποίους αναλύσαμε με κάθε λεπτομέρεια τη θέση της Ο.Σ.Υ.Ε, η οποία τελικά έγινε δεκτή.

Η Ο.Σ.Υ.Ε θα παρακολουθεί κάθε στάδιο της εφαρμογής του νόμου και θα παρέμβει για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά για την οριστική κατάληξη.

Για το Δ.Σ της Ο.Σ.Υ.Ε.

 

Ο Πρόεδρος                            Η Γραμματέας

Μιχάλης Γιάγκας                 Παρασκευή Γιοβανοπούλου