Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024

Νέα παρέμβαση της Ο.Σ.Υ.Ε για το προσωπικό των Επιμελητηρίων και τη λειτουργία των υπηρεσιών ΓΕΜΗ

Print Friendly, PDF & Email
15/10/2019

Νέα παρέμβαση της Ο.Σ.Υ.Ε για το προσωπικό των Επιμελητηρίων και τη λειτουργία των υπηρεσιών ΓΕΜΗ με αφορμή την ψήφιση του Αναπτυξιακού νομοσχεδίου.

Αθήνα 14/10/2019
Αρ. Πρωτ: 136

Προς
– Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων
κ. Άδωνι Γεωργιάδη
– Υφυπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων
κ. Νίκο Παπαθανάση

Κοινοποίηση
– Γενικό Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή
κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη
– Πρόεδρο Κ.Ε.Ε.Ε.
κ. Κωνσταντίνο Μίχαλο
– Επιμελητήρια
– Κόμματα

Κύριε Υπουργέ,

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 87 παρ. 5 του σχεδίου νόμου «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» προβλέπεται ο ελάχιστος αριθμός υπαλλήλων στο Τμήμα Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων.
Παρόλο που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η στελέχωση του ΓΕΜΗ, εκτιμούμε ότι η διατύπωση αυτή θα αποτελέσει σοβαρό πρόβλημα για τα μικρά και επαρχιακά κυρίως επιμελητήρια.
Για την επίλυσή του προβλήματος, είναι επιβεβλημένη:
Α) η πρόβλεψη μεταβατικής περιόδου τουλάχιστον ενός έτους για να πληρωθούν οι θέσεις, και
Β) Η διευκόλυνση των μετατάξεων των υπαλλήλων μεταξύ των Επιμελητηρίων και των Νομικών προσώπων που είναι εκτός της Γενικής Κυβέρνησης καθώς και η ολοκλήρωση της μεταφοράς των υπαλλήλων των αστικών εταιρειών στα Επιμελητήρια.
Επίσης, απαραίτητο είναι να δοθεί λύση για τους εργαζόμενους που απασχολούνται στα Επιμελητήρια μέσω Εμπορικών συλλόγων, Ομοσπονδιών, Συνδέσμων κλπ ή με μεταφορά στα επιμελητήρια ή με εξασφάλιση της χρηματοδότησης των φορέων τους μέχρι να αποχωρήσουν από αυτούς.
Στους υπαλλήλους αυτούς πρέπει να δοθεί και δυνατότητα πιστοποίησή τους.
Για το λόγο αυτό προτείνεται η τροποποίηση των παρακάτω διατάξεων του Ν.4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017):

Β1) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 80 του Ν.4497/2017 να διατυπωθεί ως ακολούθως: «Αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων μεταξύ Επιμελητηρίων και φορέων εκτός Γενικής Κυβέρνησης διενεργούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου υποδοχής και του αντίστοιχου φορέα εκτός Γενικής Κυβέρνησης, ύστερα από έγκριση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη του Επιμελητηρίου προέλευσης και του αντίστοιχου φορέα εκτός Γενικής Κυβέρνησης»

Β2) Να διαγραφεί όλη η παράγραφος 7 του άρθρου 96 του Ν.4497/2017 ή τουλάχιστον το δεύτερο εδάφιό της.

Οι παραπάνω τροποποιήσεις είναι αναγκαίες και λύνουν το πρόβλημα επάνδρωσης των υπηρεσιών των επιμελητηρίων και ιδιαίτερα των Τμημάτων ΓΕΜΗ, αφενός με την απορρόφηση του προσωπικού των αστικών εταιρειών οι οποίες οδεύουν ήδη προς λύση και εκκαθάριση και αφετέρου με την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού που απασχολείται στα επιμελητήρια μέσω των Εμπορικών και λοιπών Συλλόγων.
Η λύση αυτή επισημαίνουμε ότι δεν επιφέρει επιβάρυνση του Κρατικού προϋπολογισμού διότι ήδη εξυπηρετείται μέσω της χρηματοδότησης από τα ίδια τα Επιμελητήρια.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ της Ο.Σ.Υ.Ε
Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Μιχάλης Γ. Γιάγκας Βούλα Γιοβανοπούλου