Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021

Μη καταβολή της μισθοδοσίας

Print Friendly, PDF & Email
06/12/2004

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Υ.Ε.) 

Ακαδημίας 7, Αθήνα 106 71 Τηλ.: 2103609675 Fax: 2103628352

Τηλ. Προέδρου: 2104116729   Fax: 2104179495

e-mail: info@osye.gr  Site: www.osye.gr

 

Προς:

–    Υπουργό Ανάπτυξης

κ. Δ. Σιούφα

  • Υφυπουργό Ανάπτυξης

κ. Ι. Παπαθανασίου

  • Γεν. Γραμματέα

Δημ. Βρεττάκο.

–   Περιφέρεια Κεντρικής    Μακεδονίας

  • Κ.Ε.Ε.Ε.
  • Επιμελητήρια
  • ΑΔΕΔΥ
  • Μέλη Δ.Ε. Επιμελητηρίου Πιερίας.
  • Μέλη Δ.Σ. Επιμελητηρίου Πιερίας
  • Όλους τους συναδέλφους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

            Η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων Ελλάδας καταγγέλλει τη νέα αυθαίρετη παρέμβαση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Πιερίας κ. Εμμανουήλ Βαβύλα, που έχει ως αποτέλεσμα τη μη καταβολή της μισθοδοσίας του Α΄ δεκαπενθημέρου του μηνός Δεκεμβρίου στους υπαλλήλους του Επιμελητηρίου.

            Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πιερίας με τις απαράδεκτες ενέργειές του, εκτός από τη διακοπή της καταβολής ομάδων εργασίας και υπερωριών,  παράνομα και καταχρηστικά και με ποινικές επιπτώσεις έχει μπλοκάρει και την πληρωμή της μισθοδοσίας των υπαλλήλων, δημιουργώντας ανυπέρβλητα προβλήματα στον οικογενειακό οικονομικό προγραμματισμό τους,  ενόψει μάλιστα και των επικείμενων εορτών, και αγνοώντας προκλητικά το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι από το Νόμο για την οικονομική διαχείριση  (αρμόδιος προϊστάμενος, διευθυντής και οικονομικός επόπτης) έχουν υπογράψει τα σχετικά έγγραφα πληρωμής.

            Οι συνεχείς παρεμβάσεις του παραπάνω Προέδρου σε θέματα που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του (παραλαβή αλληλογραφίας, χορήγηση αδειών υπαλλήλων κλπ), απαξιώνουν το έργο των υπαλλήλων, υποβιβάζουν το έργο της διοίκησης και δημιουργούν συνθήκες εργασιακής αναταραχής, σύροντας το Επιμελητήριο στα εισαγγελικά γραφεία.

            Καλούμε κάθε υπεύθυνο φορέα (Υπουργείο, Περιφέρεια, ΚΕΕ, Εισαγγελικό λειτουργό, κλπ) να αποκαταστήσουν την τάξη, και τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Πιερίας να προχωρήσει άμεσα στην πληρωμή των συναδέλφων μας και να διευκολύνει το έργο τους, επιτελώντας το καθήκον του, όπως αυτό ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

 

Για το Δ.Σ. της ΟΣΥΕ

Ο Πρόεδρος                                      Η Γ. Γραμματέας

 

Μιχάλης Γιάγκας                              Βούλα Γιοβανοπούλου