Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021

Λειτουργία Εποπτικού Συμβουλίου του Γ.Ε.ΜΗ.

Print Friendly, PDF & Email
18/05/2016

 

12158707_dioikhtiko_639x215

Προς

– Υπουργό Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού

κο Γεώργιο Σταθάκη

– Γενικό Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή

κο Αντώνη Παπαδεράκη

Κοινοποίηση:

– Δ/νση Θεσμικών Ρυθμίσεων

Υπόψη: Δ/ντή κ. Γ. Λιώρη

– Επιμελητήρια

– Υπαλλήλους και Συλλόγους Ο.Σ.Υ.Ε.

 

Κύριε Υπουργέ,

Καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες διαμαρτυριών από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων για το γεγονός ότι δεν έχει συγκροτηθεί το Εποπτικό Συμβούλιο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, η θητεία του οποίου έληξε στις 26 Ιανουαρίου 2016.

Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. και την αυθαίρετη και αυτόνομη εφαρμογή κανόνων και διατάξεων που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας του.

Οφείλουμε να σας τονίσουμε την καθοριστική συμβολή του Εποπτικού Συμβουλίου στην επιτυχή εφαρμογή και υλοποίηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, τόσο κατά την έναρξη λειτουργίας του, όσο και κατά το επόμενο χρονικό διάστημα, από το 2011 μέχρι σήμερα, μέσα σε αντίξοες συνθήκες και πρωτόγνωρες καταστάσεις οι οποίες τελικά με την σύνθεση των απόψεων εξομαλύνθηκαν.

Είναι πλέον αποδεδειγμένο, ότι ο ρόλος του Εποπτικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υποκατασταθεί από καμία γραφειοκρατική υπηρεσία και από κανένα άλλο φορέα.

Θέση μας μάλιστα, για την αποτελεσματική λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ., είναι να ενισχυθούν περαιτέρω οι αρμοδιότητες και η αυτονομία του Εποπτικού Συμβουλίου ώστε να μην γίνεται πεδίο και αντικείμενο ανούσιων αντιπαραθέσεων.

Ευελπιστούμε στην άμεση διευθέτηση του θέματος, και μέχρι τη συγκρότηση νέου Εποπτικού συμβουλίου είναι αναγκαία η παράταση της θητείας του ήδη υπάρχοντος για την επίλυση των σωρευμένων εκκρεμοτήτων, όπως άλλωστε συμβαίνει με όλα τα συλλογικά όργανα.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

 

Για το Δ.Σ της Ο.Σ.Υ.Ε

 

Ο Πρόεδρος   Η Γραμματέας

 

Μιχάλης Γιάγκας Βούλα Γιοβανοπούλου