Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2021

Κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εσωτερικών διάταξη που επιτρέπει μετάταξη και απόσπαση υπαλλήλων από Επιμελητήριο σε Επιμελητήριο

Print Friendly, PDF & Email
05/04/2021

Το πρώτο μέρος του αιτήματός μας ικανοποιήθηκε. Συνεχίζουμε να εξετάζουμε εναλλακτικές για ένταξη στο σύστημα κινητικότητας.