Σάββατο, 18 Μαΐου 2024

Επιστολή της ΟΣΥΕ για τις νέες ρυθμίσεις για το ΓΕΜΗ

Print Friendly, PDF & Email
10/10/2019

Αθήνα 10/10/2019
Αρ. Πρωτ: 135

Προς
– Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων
κ. Άδωνι Γεωργιάδη
– Υφυπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων
κ. Νίκο Παπαθανάση

Κοινοποίηση
– Γενικό Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή
κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη
– Πρόεδρο Κ.Ε.Ε.Ε.
κ. Κωνσταντίνο Μίχαλο
– Επιμελητήρια

Κύριε Υπουργέ,

Οι διατάξεις που αφορούν για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (άρθρα 85 έως και 113 του σχεδίου νόμου «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις») που κατατέθηκε στη Βουλή στις 9-10-2019 προς συζήτηση και ψήφιση, μετά την ελάχιστη διαβούλευση προ προηγήθηκε, διαπιστώνουμε ότι αγνόησε παντελώς τις προτάσεις της Ο.Σ.Υ.Ε. τις οποίες σας είχαμε υποβάλει με το υπ’αριθμ. 130/23-9-2019 έγγραφο.

Επιπλέον διαπιστώνουμε ότι τροποποιήθηκαν ορισμένα σημεία του αρχικού σας νομοσχεδίου ενώ μπήκαν και σημεία τα οποία θα προκαλέσουν σοβαρότατα προβλήματα σε μικρά κυρίως επιμελητήρια με λίγο προσωπικό.

Χωρίς να υπάρχει μέχρι σήμερα κανένα πρόβλημα στη λειτουργία του ΓΕΜΗ, με την δομή και τον τρόπο που ορίζει ο Ν.3419/2005, επαναλαμβάνουμε το γεγονός ότι και οι νέες διατάξεις διακατέχονται από μια φιλοσοφία τελείως διαφορετική από αυτή βάσει της οποίας ξεκίνησε η υλοποίηση και λειτουργία μέχρι σήμερα του ΓΕΜΗ και σας υπενθυμίζουμε ότι βασικός πυλώνας υλοποίησης και λειτουργίας του μέχρι σήμερα ήταν και είναι τα Επιμελητήρια, ουσιαστικά και αντικειμενικά.

Επιγραμματικά, επιπλέον των όσων σας αναφέραμε στην υπ’αριθμ. 130/23-9-2019 επιστολή μας, εκφράζουμε την αντίθεσή μας σε ορισμένα βασικά σημεία του νομοσχεδίου τα οποία είναι:

– Η παρ. 5 του άρθρου 87 (όπου προβλέπεται ελάχιστος αριθμός στο Τμήμα Υ.Γ.Ε.ΜΗ.) και η παρ. 7 του άρθρου 87 η οποία σε συνδυασμό με την παρ. 2θ του άρθρου 88, οδηγεί τα επιμελητήρια με ελάχιστο προσωπικό και πόρους να απωλέσουν τη λειτουργία του Τμήματος Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και συνεπώς τους βασικούς πόρους λειτουργίας τους αν και μέχρι σήμερα λειτουργούσαν το ΓΕΜΗ χωρίς κανένα πρόβλημα. Αυτό οδηγεί με έμμεσο τρόπο στο κλείσιμο μικρών και περιφερειακών κυρίως επιμελητηρίων, αφού οι εναπομείναντες πόροι δεν θα επαρκούν για τις ανάγκες τους, και οδηγεί τον Υπουργό σε συγχωνεύσεις επιμελητηρίων με ότι αρνητικό συνεπάγεται για τους συναδέλφους αλλά και για τις τοπικές οικονομίες και τα προβλήματά τους.

– Η εποπτεία του Υπουργείου, κατά το άρθρο 88 παρ. 1 επεκτείνεται και σε όλες τις υπηρεσίες του άρθρου 87, δηλαδή και στα Τμήματα Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων. Αυτό σε συνδυασμό με την παρ. 2η του άρθρου 88 (που αφορά την λογιστική παρακολούθηση των εσόδων και εξόδων του ΓΕΜΗ αλλά και τη διενέργεια διαχειριστικού εν γένει ελέγχου) και του άρθρου 89 (που αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς όλου του ΓΕΜΗ) αποδεικνύει την προσπάθεια υποβάθμισης του ρόλου των επιμελητηρίων και της ΚΕΕΕ ως απλών χρηστών του ΓΕΜΗ και όχι ως βασικών πυλώνων και κατόχων του.

– Την κατάργηση του Εποπτικού Συμβουλίου και την απόδοση των αρμοδιοτήτων του στην αποκλειστικότητα των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου όπως περιγράφονται στο άρθρο 88.

Κύριε Υπουργέ,

Διαπιστώνουμε όμως για μια ακόμη φορά, ότι το Υπουργείο φέρνει προς ψήφιση ως νομοσχέδιο ένα προϊόν των υπηρεσιών του, με το οποίο, μετά από 4 αποτυχημένες προσπάθειες υφαρπαγής ενός δημιουργήματος των επιμελητηρίων, τα περιορίζει σε ρόλο κατ’ουσίαν χρηστών και συντηρητών χωρίς κανένα ιδιοκτησιακό δικαίωμα επί του ΓΕΜΗ παρά τον θεσμικό χαρακτήρα μας ως ΝΠΔΔ εντός του Δημοσίου τομέα. Πέραν αυτού επιχειρείται μια άνευ προηγούμενου άμεση συρρίκνωση των επιμελητηρίων (κυρίως επαρχιακών με λίγο προσωπικό) με ότι αυτό αρνητικό συνεπάγεται.

Επειδή ο ρόλος των επιμελητηρίων διαχρονικά έχει αποδειχθεί καίριος και ουσιαστικός για την τοπική και εθνική οικονομία και η μέχρι σήμερα λειτουργία και η προσφορά στα μέλη τους είναι αναγνωρισμένη, παρά την έλλειψη πόρων από συνδρομές κλπ δικαιώματα, ζητούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη τις παρατηρήσεις μας και να μην θέσετε σε αρνητική τροχιά τα επιμελητήρια και το προσωπικό τους.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ της Ο.Σ.Υ.Ε
Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας