Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2021

Επιστολή στον Υπουργό Εργασίας κ. Γιώργιο Κατρούγκαλο

Print Friendly, PDF & Email
28/09/2016

 

Προς

– Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

κο Γεώργιο Κατρούγκαλο

– Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης

Κο Αναστάσιο Πετρόπουλο

-Γενικό Γραμματέα

Κο Νικόλαο Φράγκο

Κοινοποίηση: Επιμελητήρια

Θέμα: Καθορισμός ποσοστού για τον υπολογισμό της εφ’ άπαξ παροχής του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών και Βιομηχανικών, Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους.

Κύριε Υπουργέ,

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων (Ο.Σ.Υ.Ε) θεωρεί : 1ον. Μεροληπτική, άδικη και εις βάρος των Επιμελητηριακών υπαλλήλων τη θεσμοθέτηση, με το ν. 4415 άρθρο 41, ΦΕΚ Α 159/06-09-2016, πλαφόν (100%) στο ύψος του ποσοστού με το οποίο υπολογίζεται το εφάπαξ για τους μισθωτούς με εισφορά ύψους διαφορετικής του 4%, αφού δεν εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικότητας που προέβλεπε ο ν. 4387 άρθρο 35, ΦΕΚ Α 85/12-5-2016.

2ον. Οι Επιμελητηριακοί υπάλληλοι, που έχουν προσληφθεί πριν το 1993, κατέβαλαν και συνεχίζουν να καταβάλουν στο ταμείο (σήμερα τομέας) πρόνοιας των Υπαλλήλων των Εμπορικών, Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών και Επαγγελματικών Επιμελητηρίων της χώρας, για εφάπαξ παροχή, το 8,5% των αποδοχών τους έναντι 4% των δημοσίων υπαλλήλων. Τα ποσά αυτά καταβάλλονταν και επί των επιδομάτων δώρων, αδείας, μηχανογράφησης και οικογενειακών. Με βάση τα παραπάνω, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας που σωστά προέβλεπε ο ν. 4387 άρθρο 35, ΦΕΚ Α 85/12-5-2016 το ύψος του ποσοστού υπολογισμού του εφάπαξ για την περίοδο από 18-3-1988 μέχρι 31-12-2013 θα έπρεπε να ήταν 127,50% και όχι στο 100% που θεσμοθετήθηκε.

Η ανωτέρω ρύθμιση οδηγεί σε περικοπή – απώλεια ποσού 15.000 Ευρώ περίπου για κάθε επιμελητηριακό υπάλληλο και αφορά περίπου 200 υπαλλήλους.

Επί πλέον σημειώσουμε ότι:

  • Ο Τομέας ενισχύθηκε με 3.300.000 περίπου ευρώ που προήλθαν: 400.000 Ευρώ, από το ποσοστό 0,5% επί των εισπράξεων από τις συνδρομές των επιμελητηρίων για τα έτη 2001 μέχρι το 2008 και  1.900.000 Ευρώ περίπου, από το ποσοστό 0,8% επί των εισπράξεων από τις συνδρομές των επιμελητηρίων για τα έτη 2009 μέχρι το 2014 καθώς και από έκτακτες ενισχύσεις .
  • Ο τομέας δεν έχει ενταχθεί στις ληξιπρόθεσμες οφειλές παρά το γεγονός ότι τα αποθεματικά του «κουρεύτηκαν» με το psi.

Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ότι πρέπει άμεσα να ανακληθεί η ανωτέρω ρύθμιση που αδικεί κατάφορα της Επιμελητηριακούς υπαλλήλους.

 

Για το Δ.Σ της Ο.Σ.Υ.Ε

 

Ο Πρόεδρος                                       Η Γραμματέας

 

Μιχάλης Γιάγκας                       Βούλα Γιοβανοπούλου