Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2021

Επιστολή προς Κ.Ε.Ε.Ε. και Υπουργό Ανάπτυξης

Print Friendly, PDF & Email
20/01/2009

49537-532-11-960

Κύριε Πρόεδρε,

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (14-11-08) της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων στην Καβάλα – μετά από πρόταση του Προέδρου της Ο.Σ.Υ.Ε – εξουσιοδοτείται η Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕΕ να χειριστεί και να αποφασίσει την αύξηση του ποσοστού επί των εισπράξεων των Επιμελητηρίων από συνδρομές με το οποίο επιχορηγείται η ΚΕΕΕ  και μέσω αυτής και της Ο.Σ.Υ.Ε το Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών και Βιομηχανικών Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους.

Παρακαλούμε για την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται από την παρ. 6 του άρθρου 5 του ν.2081/92 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 24 του ν.3419/05, να αποστείλετε την απόφαση της Διοικητικής σας Επιτροπής  στο Υπουργείο Ανάπτυξης ούτως ώστε η κράτηση επί των συνδρομών που διενεργούν τα Επιμελητήρια για λογαριασμό της  Κ.Ε.Ε.Ε από 3,5% που είναι σήμερα να γίνει 4%. Το 3,2% αφορά την ενίσχυση της Κ.Ε.Ε.Ε και το 0,8% θα αποδίδεται από την Κ.Ε.Ε.Ε μέσω της Ο.Σ.Υ.Ε στον Τομέα Πρόνοιας.

Για το Δ.Σ της Ο.Σ.Υ.Ε