Σάββατο, 18 Μαΐου 2024

Επιστολή Προέδρου Ο.Σ.Υ.Ε.

Print Friendly, PDF & Email
19/12/2013

oldphotosaaaaa1379405785

 

Συναδέλφισσες,  Συνάδελφοι,

Σήμερα 19 Δεκεμβρίου 2013 αναγκάστηκα να αποχωρήσω από την ομάδα εργασίας  που είχε συστήσει ο  Γεν. Γραμματέας Εμπορίου  «ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Γ.Ε.ΜΗ..».

Αιτία – εκτός των άλλων ρυθμίσεων – αποτέλεσε η προσπάθεια να τεθεί προς συζήτηση η μετατροπή των Διευθύνσεων Εμπορίου των Περιφερειακών ενοτήτων σε υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και η επέκταση την υπηρεσιών ΓΕΜΗ και ΥμΣ σε διαπιστευμένους δικηγόρους , συμβολαιογράφους  και σε άλλους.

Μια τέτοια εξέλιξη ισοδυναμεί με μαρασμό – κατάργηση των Επιμελητηρίων σε συνδυασμό βεβαίως  με την κατάργηση της υποχρεωτικής εγγραφής των επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια.

Συνάδελφοι, στις αρχές του 2011 κληθήκαμε να υλοποιήσουμε το Γ.Ε.ΜΗ  και την υπηρεσία μιας Στάσης , όταν κανένας φορέας του Δημοσίου δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στο εγχείρημα .

Κινητοποιήθηκε όλη η Επιμελητηριακή κοινότητα , διέθεσε  υλικούς και ανθρώπινους πόρους , κατανάλωσε εκατοντάδες ανθρωποώρες, χρηματοδότησε  το έργο   και μέσα σε τρείς μήνες έγινε το ακατόρθωτο.

Στις 4 Απριλίου 2011 λειτούργησε το ΓΕΜΗ με τα όποια προβλήματά του.

Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα  τη θετική αξιολόγηση της χώρας  από την τρόικα, την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδος στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα και την έκφραση ικανοποίησης από την Κυβέρνησης και τα στελέχη της.

Σήμερα, μετά από 34 μήνες και αφού σχεδόν ολοκληρώθηκε  η απογραφή των επιχειρήσεων.

Σήμερα,  αφού αναδείχθηκαν και αντιμετωπίζονται όλα τα προβλήματα που καλύπτονταν από το χειρόγραφο τρόπο λειτουργίας και επικοινωνίας των συναρμόδιων δημοσίων υπηρεσιών.

Σήμερα, που η λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. αρχίζει να ομαλοποιείται και γίνεται κτήμα στη συνείδηση του επιχειρηματικού κόσμου.

Σήμερα επιχειρείται  πισωγύρισμα  και επανατίθενται στο τραπέζι  διλήμματα που ήδη έχουν απαντηθεί στη πράξη και που χρόνια τώρα δεν επέτρεψαν τη θεσμοθέτηση και λειτουργία του Εμπορικού Μητρώου. Ποιός δηλαδή  είναι αρμόδιος για την τήρησή του.

Αντί να δοθεί ώθηση για να  μετατραπεί το Γ.Ε.ΜΗ. σε αναπτυξιακό εργαλείο στα χέρια της πολιτείας και της επιχειρηματικής κοινότητας επιχειρείται να μετατραπεί σε γραφειοκρατικό μηχανισμό επιβολής προστίμων.

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων  έχει  καταθέσει τόσο στον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κο Κομνηνό όσο και στον Υπουργό Ανάπτυξης  κο Κωστή Χατζηδάκη εγγράφως και αναλυτικά τις  προτάσεις της  για την επίλυση προβλημάτων σχετικά  με τη λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

 Δεν διεκδικούμε το αλάθητο αλλά βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης των επιχειρηματιών και γνωρίζουμε αδυναμίες, προβλήματα αλλά και τον τρόπο αναζήτησης των ενδεδειγμένων λύσεων.

 

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων  όπως μέχρι τώρα πάλεψε υπεύθυνα και με συνέπεια για την θεσμοθέτηση και υλοποίηση του Εμπορικού Μητρώου,  έτσι και στο εξής θα δώσει όλες της τις δυνάμεις για να μην υπάρξουν  παλινωδίες  και πισωγυρίσματα .

Παρακολουθούμε την εξέλιξη των γεγονότων και ανάλογα το επόμενο διάστημα θα πράξουμε.

 

 

Συναδελφικά

 

Ο Πρόεδρος

Μιχάλης Γιάγκας