Σάββατο, 18 Μαΐου 2024

Επιμελητήριο Ευβοίας στη διευρυμένη συνεδρίαση της ΚΕΕΕ

Print Friendly, PDF & Email
10/06/2023

Με αγαπητούς συναδέλφους στην Χαλκίδα κατά τη διευρυμένη συνεδρίαση της ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ και την υπογραφή συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, με την ευκαιρία των επετειακών εκδηλώσεων για τα 90 χρόνια λειτουργίας του Επιμελητηρίου.