Σάββατο, 18 Μαΐου 2024

Διευρυμένη συνεδρίαση του Δ.Σ της Ο.Σ.Υ.Ε στο πλαίσιο της 86ης Διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης

Print Friendly, PDF & Email
10/09/2022