Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020

Δελτίο Τύπου

Print Friendly, PDF & Email
20/06/1999

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Υ.Ε.)

Ακαδημίας 7, Αθήνα 106 71

Τηλ.: 3609675 Fax: 3628352

Τηλ. Προέδρου: 4116729 Fax: 4179495

 

Οι σύνεδροι της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων Ελλάδος, που συνήλθαν στο ετήσιο τακτικό συνέδριο τους στο Επιμελητήριο Λασιθίου στις 18 και 19 Ιουνίου 1999, εξέτασαν εκτός των άλλων και τα θεσμικά θέματα που αφορούν τα Επιμελητήρια και κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα:

 

Α.  Επιμελητηριακή Νομοθεσία:

Ο Επιμελητηριακός Νόμος 2081/92 είναι κατά βάση ένα νομοθέτημα που επιτρέπει την ανάπτυξη σημαντικών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων στα Επιμελητήρια, ακόμη και μέσα στο έντονο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Εκείνο που ασφαλώς χρειάζεται είναι η αποσαφήνιση ορισμένων και συγκεκριμένων διατάξεων πάντα όμως σε αντιστοιχία με το πνεύμα του συντάξαντος νομοθέτη.

Με τις ρυθμίσεις αυτές, η ισχύουσα νομοθεσία και πλήρης θα είναι και ομοιόμορφα θα ασκείται.

 

Β. Εμπορικό Μητρώο:

Τα Επιμελητήρια αποτελούν το φυσικό χώρο τήρησης του Εμπορικού Μητρώου. Αποτελεί λογικό και δίκαιο αίτημα. Σ’ αυτό συνηγορούν ουσιαστικοί και αντικειμενικοί λόγοι όπως:

  1. Η δεδομένη θέση του Υπουργείου για τον φορέα τήρησής του (Ν. 2081/92).
  2. Η ύπαρξη στα Επιμελητήρια της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής για την λειτουργία του.
  3. Το μικρό κατά συνέπεια κόστος εφαρμογής του, χωρίς επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού και ο επίσης σύντομος χρόνος υλοποίησής του.
  4. Η ιδιότητα των Επιμελητηρίων (Ν.Π.Δ.Δ.).
  5. Η τήρηση του Μητρώου Επωνυμιών και του Εμπορικού Μητρώου θα γίνεται παράλληλα και στον ίδιο χώρο και οι όποιες αλλαγές στοιχείων θα γίνονται αυτόματα.
  6. Η πιστοποίηση της εμπορικής ιδιότητας των μελών πρέπει να γίνεται στο φυσικό τους χώρο.
  7. Η υψηλή αποδοτικότητα και παραγωγικότητα των Επιμελητηρίων, αποτέλεσμα της πολύ καλής συνεργασίας Διοικήσεων, Υπηρεσιών και μελών.
  8. Η ενίσχυση των δυνατοτήτων των Επιμελητηρίων να επιτύχουν την αποστολή τους.

 

Οι υπάλληλοι των Επιμελητηρίων αποδέχονται την πρόκληση και την ευθύνη. Είναι αδιανόητο ενόψει της ένταξης της χώρας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση να παραμένει χρόνια τώρα σε εκκρεμότητα η υλοποίηση του Εμπορικού Μητρώου.

Γ. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων:

Είναι επιτακτική η ανάγκη να λειτουργήσει μία ισχυρή και αντιπροσωπευτική Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, με αρμοδιότητες που δεν θα καλύπτουν αντίστοιχες των μελών της. Αυτό θα βοηθήσει στην ομαλή λειτουργία του Επιμελητηριακού θεσμού και θα την αναγορεύσει σε αξιόπιστο συνομιλητή της πολιτείας των μελών και των εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι στα Επιμελητήρια καλούν την Κυβέρνηση να υλοποιήσει επιτέλους τις δεσμεύσεις της και τις Διοικήσεις των Επιμελητηρίων να δραστηριοποιηθούν στην κατευθύνσεις αυτές που εξάλλου αποτελούν κοινό στόχο.

 

Ο Πρόεδρος

Μιχάλης Γιάγκας