Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021

Αλλαγή του τρόπου κατανομής του τέλους καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Print Friendly, PDF & Email
12/04/2013

instructions_4_2_img

Κύριε  Υπουργέ,

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων υιοθετεί πλήρως το αίτημα των Επιμελητηρίων για την αλλαγή του τρόπου κατανομής του τέλους καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Η σημερινή ρύθμιση, που προβλέπει  ότι  το τέλος ανέρχεται  σε δέκα (10) Ευρώ και επιμερίζεται σε 80% (οκτώ (8) ευρώ) στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων  και 20% (δύο (2) ευρώ) στις κατά τόπους υπηρεσίες καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, απέχει κατά πολύ από το να καλύπτει στοιχειωδώς το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας, το οποίο (κόστος) μόνο για τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. υπερβαίνει τα οκτώ (8) ευρώ.

Το λιγότερο που απαιτείται είναι αντιστροφή της σχέσης. Τη θέση αυτή έχει εκφράσει παλαιότερα και το Εποπτικό Συμβούλιο ενώ η Κ.Ε.Ε.Ε. με επιστολή της  προτείνει η κατανομή ανάμεσα στην ΚΕΕΕ και τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ να γίνει από 50%.

Προκαλεί έκπληξη λοιπόν η εμμονή του Υπουργείου να διατηρηθεί – και κατά την πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία – η ίδια σχέση.

Γνωρίζετε ότι το λειτουργικό κόστος και οι δαπάνες (προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού, αναλώσιμα υλικά, καθημερινή τηλεφωνική επαφή με μέλη, κ,α) ,  που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των εν λόγω καταχωρίσεων  από   τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ουσιαστικά καλύπτονται από τη συνδρομή των επιχειρήσεων για την εγγραφή τους στο Μητρώο μελών των Επιμελητηρίων και η οποία  (συνδρομή) τίθεται υπό αμφισβήτηση από το 2015.

Επί πλέον η μείωση των διαθέσιμων των Επιμελητηρίων δεν επιτρέπει σ’ αυτά να ασκήσουν με ευχέρεια το θεσμοθετημένο ρόλο τους.

Παρακαλούμε, για την ομαλή λειτουργία των Επιμελητηρίων, να επανεξετάσετε το ύψος του τέλους ούτως ώστε να καταστεί ανταποδοτικό και την αναλογία επιμερισμού μεταξύ Κ.Ε.Ε.Ε. και Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια)  έτσι ώστε να καλυφθεί τουλάχιστον το λειτουργικό κόστος.

 

Ο Πρόεδρος                                              Η Γραμματέας

Μιχάλης Γιάγκας                 Παρασκευή Γιοβανοπούλου