Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2021

Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για αύξηση ΕΦΑΠΑΞ

Print Friendly, PDF & Email
10/01/2007

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

                                    Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι μετά από πολλές επίμονες και επίπονες προσπάθειες ένας ακόμα από τους βασικούς μας στόχους, η τροποποίηση του τρόπου υπολογισμού του εφ’ άπαξ, επετεύχθη.
Στο Φ.Ε.Κ με αριθμό 5Α/16-1-2004 δημοσιεύτηκε η τροπολογία του κανονισμού του Ταμείου Πρόνοιας με την οποία αυξάνεται το εφ’ άπαξ για όλες τις κατηγορίες των υπηρετούντων υπαλλήλων (ΥΕ, ΔΕ, ΠΕ) με 35 χρόνια υπηρεσίας κατά 6,5 μισθούς ενώ διατηρούνται όλες οι αυξήσεις που έχουμε λάβει κατά καιρούς.
Επίσης παρέχεται η δυνατότητα πρόσθεσης και άλλων επιδομάτων στις τακτικές αποδοχές και επομένως νέων αυξήσεων.
Από 16-1-2004 άρχισε ή σταδιακή εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης, σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται, και θα ολοκληρωθεί στις 16-1 2006.Αξίζει να τονίσουμε ότι η εξέλιξη αυτή είναι καρπός της καλής συνεργασίας μεταξύ Ο.Σ.Υ.Ε , Επιμελητηρίων, Κ.Ε.Ε και Υπουργείου Ανάπτυξης.Η Ο.Σ.Υ.Ε με συντονισμένες ενέργειες, αξιόπιστες προτάσεις και σοβαρές παρεμβάσεις προς τα Επιμελητήρια, την Κ.Ε.Ε και το Υπουργείο Ανάπτυξης κατόρθωσε να εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους για το ταμείο.
Αποφασιστικά συνέβαλαν σ’ αυτό η απόφαση της τότε υφυπουργού Ανάπτυξης κυρίας  Μιλένας Αποστολάκη με την οποία το ποσοστό των εισπράξεων από συνδρομές που αποδίδουν τα Επιμελητήρια προς την Κ.Ε.Ε από 3% αυξήθηκε σε 3,5% και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Κ.Ε.Ε στην Ολυμπία στις 7 Ιουλίου 2001 (με την σημαντική συνεισφορά του Προέδρου κου Γεωρ. Κασιμάτη) με την οποία το επί πλέον 0,5% θα αποδίδεται στην Ομοσπονδία για την ενίσχυση του Ταμείου.Η ρύθμιση αυτή έδωσε την δυνατότητα να αυξηθούν τα αποθεματικά του ταμείου, να βγει θετική η αναλογιστική μελέτη και να έχουμε τις σημερινές εξελίξεις. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της κατάκτησής μας αξίζει να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του εφ’ άπαξ από το 1997, που η διοίκηση της Ο.Σ.Υ.Ε ασχολήθηκε με το ταμείο, μέχρι σήμερα.
1997 2001 2003 16/1/04 16/1/05 16/1/06
ΥΕ 6.585.000   8.960.000   9.617.000 11.350.000 12.000.000 13.320.000
ΔΕ 7.507.200 10.215.000 10.996.000 13.220.000 14.000.000 15.500.000
ΠΕ 8.568.000 11.624.240 12.720.593 15.410.000 16.300.000 18.080.000

Παρατηρήσεις:
Α) Οι υπολογισμοί για το 2005 και 2006 είναι με τους σημερινούς μισθούς, αναφέρονται σε 35 έτη ασφάλισης και είναι σε δραχμές για να γίνονται περισσότερο κατανοητοί.
Β) Η αύξηση υπερβαίνει σε όλες τις κατηγορίες το 100% (από 102% μέχρι 111%) ενώ από 31-12-2003 έως 16-1-2006 σε δύο μόλις χρόνια έχουμε αύξηση από 38% μέχρι 42%.
Γ) Τα αποθεματικά του Ταμείου το 1997 ήταν 597.114.955 δρχ. το 2000, 956.000.000 δρχ και το 2003, 1.400.000.000 δρχ.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

            Τα όσα πετύχαμε μέχρι τώρα δεν μας οδηγούν σε εφησυχασμό. Οι προσπάθειές μας δεν σταματάνε εδώ. Συνεχίζουμε με την ίδια μεθοδικότητα, την ίδια προσήλωση στους σκοπούς, την ίδια συνέπεια λόγων και έργων και την ίδια αποφασιστικότητα για νέα ακόμη καλλίτερα αποτελέσματα. Έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε. Θέτουμε νέους στόχους και θα τους πετύχουμε με την βοήθεια και την εμπιστοσύνη σας.

Για το Δ.Σ της Ο.Σ.Υ.Ε

Ο Πρόεδρος            Η Γραμματέας
Μιχάλης Γιάγκας     Παρασκευή  Γιοβανοπούλου