Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020

Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την αμοιβή των επιτροπών

Print Friendly, PDF & Email
24/02/2004

 

Προς

Υπουργείο Ανάπτυξης

Γενική Γραμματεία Εμπορίου

Γεν. Διεύθυνση Εσωτ. Εμπορίου

Δ/νση Εμπορικών Οργανώσεων

Πλατεία Κάνιγγος – 101 81 – Αθήνα

 

 

Σε συνέχεια της από 11/2/2004 επιστολής μας , των συναντήσεων – διαβουλεύσεων και της σχετικής απάντησής σας πιστεύουμε ότι παράλληλα με την έκδοση της υπουργικής απόφασης που αφορά στον καθορισμό της κατά συνεδρίαση αμοιβής των επιτροπών των επιμελητηρίων, πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον ίδιο τρόπο και η κατά μήνα αμοιβή και να προχωρήσετε στην έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης που θα καθορίζει την κατά μήνα αμοιβή των υπαλλήλων ή ιδιωτών που συμμετέχουν στις επιτροπές ή ομάδες εργασίας που συνιστώνται στο εξής σύμφωνα με τον Ν. 2081/92 ως εξής: στον πρόεδρο, μέχρι το βασικό μισθό του 18ου Μ.Κ της Δ.Ε κατηγορίας, στα δε μέλη και τους γραμματείς, μέχρι το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της αμοιβής του προέδρου με τους συντελεστές 0,85 και 0,65 αντίστοιχα. Η αποζημίωση να καταβάλλεται μετά από απόφαση της Δ.Ε στα πλαίσια του προϋπολογισμού τους, με την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις συνεδριάσεις το μήνα.

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

 

Για το Δ.Σ της Ο.Σ.Υ.Ε

 

Ο Πρόεδρος                                         Η Γραμματέας

 

Μιχάλης Γιάγκας                        Παρασκευή Γιοβανοπούλου